Obavijesti

Objavljeno: Utorak, 02 lipnja 2020 13:31
Svaki dolazak stranke i treće osobe u prostore Grada Biograda na Moru u stanju epidemije bolesti COVID-19 će se obavljati uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti stranke osobno. Radni prostor u prizemlju zgrade (iza prostora zaštitara) biti će poseban…
Objavljeno: Četvrtak, 28 svibnja 2020 12:53
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", 5/09., 3/13., 8/13 – proč. tekst, 4/15. i 2/18.), i Odluke stožera civilne zaštite republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih…
Objavljeno: Utorak, 19 svibnja 2020 07:56
KLASA: 021-05/20-01/02URBROJ: 2198/16-02-20-1Biograd na Moru, 06. svibnja 2020. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET:  POZIV za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst,…
Objavljeno: Petak, 08 svibnja 2020 09:27
    Za čišći i ljepši BIOGRAD! BOŠANA d.o.o.
Objavljeno: Ponedjeljak, 25 svibnja 2020 11:35
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/18-03/02, URBROJ: 2198/16-01-20-32, od 21. travnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje…
Objavljeno: Utorak, 21 travnja 2020 15:12
Stranica 1 od 23

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA