Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo Temeljem članka 145.stavak 5. Zakona o prekršajima ( narodne novine,broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu u predmetu dostave zapisnika o izvršenom nadzoru i opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta donosi ZAKLJUČAK…
Objavljeno: Srijeda, 23 rujna 2020 09:53
Za čišći i ljepši BIOGRAD! BOŠANA d.o.o.
Objavljeno: Utorak, 22 rujna 2020 09:40
O B A V I J E S T u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2020./2021. Grad Biograd na…
Objavljeno: Petak, 04 rujna 2020 12:34
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad), za javnu…
Objavljeno: Utorak, 01 rujna 2020 13:57
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 31. srpnja 2020. godine donosi ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.
Objavljeno: Petak, 31 srpnja 2020 16:40
KLASA: 021-05/20-01/03    URBROJ: 2198/16-02-20-1Biograd na Moru, 28. srpnja 2020. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET:  POZIV  za  24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik…
Objavljeno: Utorak, 28 srpnja 2020 15:30
Stranica 1 od 25

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA