Obavijesti

Na temelju članka 50. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 8/22.) i članka 36. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br.11/22. i 3/23.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, dana 31. kolovoza 2023. godine objavljuje OBAVIJESTu vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd…
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru za ponovnu javnu raspravu, KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-73, od 24. srpnja 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru I Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu 5. izmjena…
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat za javnu raspravu, KLASA: 350-02/19-03/02, URBROJ: 2198-16-01-23-26, od 24. srpnja 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat I Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja…
GRAD BIOGRAD NA MORUGRADONAČELNIKPovjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva Grada Biograda na Moru za 2023. godinu KLASA: 024-02/23-03/03UR.BROJ: 2198-16-01-23-3Biograd na Moru, 7. srpnja 2023. godine PRIVREMENA RANG LISTAZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME ILI PROJEKTE OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU Red. broj Naziv udruge Naziv projekta/ programa Institucionalna sposobnost prijavitelja (ukupan broj bodova po navedenom području procjene)) Relevantnost programa/projekta (ukupan broj bodova po navedenom području…
Na temelju čl. 79. st. 7. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Na. Nov. broj 25/19 - dalje Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru dana 20. lipnja 2023., objavljuje Izvješće o visini troškova izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja na području Grada Biograda na Moru
Obavještavamo vas da su u sklopu sveobuhvatnih provedba mjera eradikacije na području Jankolovice koje su imale za cilj spriječiti širenje jednog od najopasnijih karantenskih štetnih organizama- azijske strizibube Anoplophora chinensis su sve aktivnosti završene. Mjere su se provodile u skladu s nacionalnim propisima i propisima iz područja biljnog zdravstva Europske unije. Tijekom provedbe mjera organiziran je konstantni nadzor od strane djelatnika Ministarstva poljoprivrede, stručnjaka Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Centra za zaštitu bilja te djelatnika fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata…
Obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023., donijela Odluku o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja i korisnicima koji primaju mirovinu samo iz inozemstva, a do sada nisu imali pravo na isplatu jednokratnih novčanih primanja.  
Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje IZMJENE GODIŠNJEG PLANAraspisivanja javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru I. U Godišnjem planu raspisivanja javnih poziva u 2023. godini zafinanciranje programa, projekata, manifestacija…
Izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru dana 18. travnja 2023. objavljuje Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Biograda na Moru.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru, nadležno za zaprimanje prijedloga lista kandidata i kandidatura za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave biti će dežurna kako slijedi: od 4. travnja 2023. godine do 7. travnja 2023. godine od 9,00 do 15,00 sati od 8. travnja 2023. godine do 10. travnja 2023. godine od 9,00 do 13,00 sati od 11. travnja 2023. godine do 13. travnja 2023. godine od…
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Zahtjevi za upis, dopunu, promjenu ili ispravak podataka upisanih u registar birača i zahtjevi za pregled svojih podataka upisanih u registar birača podnose se Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu do 26.04.2023.g.: Registar birača Zadar, J.J. Strossmayera 20, Zadar, tel. 350-124, 350-172, Registar birača Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5, Benkovac, tel. 681-440, Registar…
Na području Zadarske županije točnije u općini Biograd na Moru (Jankolovica) dana 27. ožujka 2023. godine započela je sveobuhvatna provedba mjera eradikacije koje imaju za cilj spriječiti širenje jednog od najopasnijih karanteniskih štetnih organizama – azijske strizibube Anoplophora chinensis. Moramo naglasiti kako se ovdje radi o karantenskom štetnom organizmu koji pripada skupini polifagnih štetnih organizam, a od drveća su najviše ugroženi javor, pitomi kesten, joha, breza, grab, citrusi, drijenak, lijeska, dunjarice, glog, bukva, lagerstremija, jabuka, platana, topola, lovorvišnja, kruška, ruža,…
Bošana d.o.o., traži dva radnika/ce za posao KUPALIŠNOG SPASIOCA NA PLAŽI Molimo sve zainteresirane da se jave putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na broj telefona 023-384-363, ili osobno u prostorije Bošane d.o.o., na adresi Kralja Petra Svačića 26, u Biogradu na Moru. Napominjemo da svi zainteresirani moraju imati Uvjerenje Crvenog križa o osposobljenosti za spasioca na otvorenim vodama.
Bošana d.o.o., traži 5 (pet) radnika/radnica za posao Čistača na čišćenju javnih površina i plaža i 1 (jednog) vozača/vozačicu motornog vozila (uvjet vozačka dozvola C kategorije i COD 95). Predviđeni početak rada je oko 01.06.2023. godine. Molimo sve zainteresirane da se jave putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na broj telefona 023-384-363, ili osobno u prostorije Bošane d.o.o., na adresi Kralja Petra Svačića 26, u Biogradu na Moru.
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/01, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru. Svim umirovljenicima sa prebivalištem…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/04, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru. Svim…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 12/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/03, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru. Svim Nezaposlenim osobama…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/02, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini djeci s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području…
Turistička zajednica grada Biograda na Moru za svoje privatne iznajmljivače od 12. do 14. svibnja 2023. godine organizira studijsko putovanje. Putovanje obuhvaća mjesta Korčulu i Vela Luku, njihove znamenitosti te OPG-ove kao primjere dobre prakse. Svi zainteresirani mogu se javiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 023 383 123, 023 385 382 ili osobno u ured TZ-a. Rok za prijavu: 17.03.2023. Izvor: Discover Biograd
Stranica 1 od 4
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA