Obavijesti

Bošana d.o.o., traži 6 (šest) radnika/radnica za posao Čistača na čišćenju javnih površina i plaža.Predviđeno trajanje zaposlenja je od 01.05.2024. do 31.09.2024. godine.Molimo sve zainteresirane da se jave putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na broj telefona 023-384-363, ili osobno u prostorije Bošane d.o.o., na adresi Kralja Petra Svačića 26, u Biogradu na Moru.
KLASA: 402-04/24-01/11URBROJ: 2198-16-03/1-24-1Biograd na Moru, 16. veljače 2024. godine Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje GODIŠNJI PLANraspisivanja javnih poziva u 2024. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru I. Grad Biograd na Moru raspisati…
U četvrtak 28. prosinca 2023. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine. U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 21. prosinca 2023., u ovoj isplati jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će 791 477 korisnika mirovine, i to: korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im…
Izgradnja fekalne odvodnje sustava Kosa istok i zapad u Biogradu na Moru – 1. faza i izgradnja vodoopskrbne mreže „ETAPA III Biograd na Moru“ - Obavijest izvođenja radova u Bračkoj ulici U tijeku je izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže dijela Kosa Istok i Zapad, u naselju Biograd na Moru. Radovi se trenutno odvijaju u Bračkoj ulici.Sukladno planu izvođenja radova Bračka ulica biti će zatvorena od 15 siječnja 2024. godine, te će isti trajati cca 60 dana, te…
Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru –…
Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.…
Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo izradi 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA: 551-01/23-08/06, URBROJ: 2198-16-01-23-1 od 01. prosinca 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Božićnice) u 2023. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na…
Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru poziva sve korisnike kao i ostale građane u potrebi da se jave povodom podjele božićnih paketa u ured GDCK Biograd na Moru zbog ispunjenja zahtjeva za jednokratnu materijalnu pomoć u hrani i higijeni. Pomoć će se odobravati sukladno slijedećim kriterijima: korisnici ZMN (temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad) nezaposlene osobe – Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba svi ostali građani u potrebi sukladno ispunjenom zahtjevu i iskazanom potrebom (medicinska dokumentacija i…
Turistička zajednica grada Biograda na Moru zainteresiranim subjektima upućuje poziv na iskazivanje interesa i zakup sajamskih kućica za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Biogradu 2023 na datume 2.12.(sub), 9.12.(sub), 16.12.(sub),22.12. (pet) i 23.12.(sub) 2023. godine u centralnom parku na Trgu hrvatskih velikana u Biogradu na Moru s početkom u 18:00 sati. Zabavni program po danima:2.12. - Totem band9.12. - Cortez band16.12. - Zaratino23.12. - SWINGERS Prijaviti se mogu pravne osobe (trgovačka društva), fizičke osobe – obrtnici i udruge s područja…
U ponedjeljak 23. listopada 2023. počela je isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine. U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. rujna 2023., jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će 637 738 korisnika mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH…
U tijeku je izvođenje radova na Projektu rekonstrukcije i dogradnje vodovodne i kanalizacijske mreže dijela poluotoka Biograd na Moru. Radovi su započeli 13.10.2023. i odvijaju se u Ulicama Grgura Ninskoga i Trg Svete Stošije - II. Faza, te Ulicama Kralja Zvonimira, Kneza Mislava, Kneza Višeslava i Kneza Zvonimira – III. Faza. Sukladno planu izvođenja radova isti bi trebali završiti do 1. lipnja 2024. godine te molimo građane za strpljenje i razumijevanje u navedenom periodu s obzirom da su mogući povremeni…
Mole se građani Grada Biograda na Moru, predio Poluotok da zbog trenutnih izvođenja radova, iznose otpad na njima najbliže lokacije i to u ulice „Obala kralja Petra Krešimira, Obala kralja Petra Svačića i Trg hrvatskih velikana“, u dane predviđene za odvoz. Biograd na Moru, 18.10.2023.godine.
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru za ponovnu javnu raspravu, KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-73, od 24. srpnja 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru I Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu 5. izmjena…
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat za javnu raspravu, KLASA: 350-02/19-03/02, URBROJ: 2198-16-01-23-26, od 24. srpnja 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat I Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja…
GRAD BIOGRAD NA MORUGRADONAČELNIKPovjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva Grada Biograda na Moru za 2023. godinu KLASA: 024-02/23-03/03UR.BROJ: 2198-16-01-23-3Biograd na Moru, 7. srpnja 2023. godine PRIVREMENA RANG LISTAZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME ILI PROJEKTE OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU Red. broj Naziv udruge Naziv projekta/ programa Institucionalna sposobnost prijavitelja (ukupan broj bodova po navedenom području procjene)) Relevantnost programa/projekta (ukupan broj bodova po navedenom području…
Na temelju čl. 79. st. 7. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Na. Nov. broj 25/19 - dalje Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru dana 20. lipnja 2023., objavljuje Izvješće o visini troškova izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja na području Grada Biograda na Moru
Obavještavamo vas da su u sklopu sveobuhvatnih provedba mjera eradikacije na području Jankolovice koje su imale za cilj spriječiti širenje jednog od najopasnijih karantenskih štetnih organizama- azijske strizibube Anoplophora chinensis su sve aktivnosti završene. Mjere su se provodile u skladu s nacionalnim propisima i propisima iz područja biljnog zdravstva Europske unije. Tijekom provedbe mjera organiziran je konstantni nadzor od strane djelatnika Ministarstva poljoprivrede, stručnjaka Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Centra za zaštitu bilja te djelatnika fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata…
Obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023., donijela Odluku o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja i korisnicima koji primaju mirovinu samo iz inozemstva, a do sada nisu imali pravo na isplatu jednokratnih novčanih primanja.  
Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje IZMJENE GODIŠNJEG PLANAraspisivanja javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru I. U Godišnjem planu raspisivanja javnih poziva u 2023. godini zafinanciranje programa, projekata, manifestacija…
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA