Stipendije

Objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022./2023.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pratite nas na Instagramu

Saznajte najnovije infomacije na društvenim mrežama Grada Biograda
Image

Natječaji

 • Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2022./2023.
  Više informacija
  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 30. listopada 2022. godine
  30. rujna 2022.
 • Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
  Više informacija
  • Napomena

   Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., 69/22.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.
  06. rujna 2022.
 • Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
  Više informacija
  • Napomena

   Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Biograd na Moru kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 6. rujna 2022. godine do 21. listopada 2022. godine.
  06. rujna 2022.
 • IV. Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe
  Više informacija
  • Status natječaja Završen
  • Rok za podnošenje Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku:„Zahtjev za dodjelu stana za službene potrebe – IV. poziv“.
  05. rujna 2022.
 • Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor tri člana Vijeća časti
  Više informacija
  • Status natječaja Završen
  • Rok za podnošenje Prijave se podnose na obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog Javnog poziva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, GRADSKO VIJEĆE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku: "Kandidatura za izbor članova Vijeća časti".
  31. kolovoza 2022.
 • Javni natječaj za prodaju 2 građevinska zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8 (kat. čest. br. 609/15 i 777/81 k.o. Biograd na Moru)
  Više informacija
  • Status natječaja Završen
  • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 07. rujna 2022. godine u 13,00 sati.
  30. kolovoza 2022.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA