Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pratite nas na Instagramu

Saznajte najnovije infomacije na društvenim mrežama Grada Biograda
Image

Natječaji

 • JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru
  Više informacija
  • Objavljeno 17. svibnja 2024.
  • Napomena

   Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina (3020/236 k.o. Biograd) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

  • Status natječaja Otvoren
  17. svibnja 2024.
 • II. NATJEČAJ za davanje dozvola na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru
  Više informacija
  • Objavljeno dana 08. svibnja 2024.
  • Napomena

   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23210 Biograd na Moru s naznakom – PONUDA NA NATJEČAJ ZA IZDAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ.
   Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Grada Biograda na Moru svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda i dostava ponuda: Ponude se dostavljaju zaključno do 17. svibnja 2024. godine
  08. svibnja 2024.
 • JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnina u Biogradu na Moru (04-2024)
  Više informacija
  • Objavljeno Objavljeno dana 02. svibnja 2024.
  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Pisane ponude sa svim prilozima iz točke 7) javnog natječaja mogu se predati neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili poslati poštom preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnina (04-2024) - ne otvaraj ", na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.
  02. svibnja 2024.
 • JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnine u Biogradu na Moru (03-2024)
  Više informacija
  • Objavljeno Objavljeno dana 30. travnja 2024.
  • Napomena

   Pisane ponude sa svim prilozima iz točke 7) javnog natječaja mogu se predati neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili poslati poštom preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnina (03-2024) - ne otvaraj ", na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

  • Status natječaja Otvoren
  30. travnja 2024.
 • POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU DUGOROČNOG KREDITA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA (SORTIRNICA) U BIOGRADU NA MORU
  Više informacija
  • Objavljeno Objavljeno dana 29. travnja 2024.
  • Napomena

   Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

   na prednjoj strani:
   GRAD BIOGRAD NA MORU
   Trg kralja Tomislava 5
   23210 Biograd na Moru

   »NE OTVARAJ«
   - Ponuda za nabavu dugoročnog novčanog kredita za izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnica) u Biogradu na Moru -

   na poleđini:
   Naziv i adresa ponuditelja

   Zbog posebnih okolnosti ponuda može biti dostavljena i u neuvezanom obliku elektronskim putem (skenirani dokumenti u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte:
   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 27. svibnja 2024. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
  29. travnja 2024.
 • POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU DUGOROČNOG KREDITA ZA FINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "BIOGRAD"
  Više informacija
  • Objavljeno Objavljeno dana 29. travnja 2024.
  • Napomena

   Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

   na prednjoj strani:
   GRAD BIOGRAD NA MORU
   Trg kralja Tomislava 5
   23210 Biograd na Moru

   »NE OTVARAJ«
   - Ponuda za nabavu dugoročnog novčanog kredita za financiranje rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića "Biograd"-

   na poleđini:
   Naziv i adresa ponuditelja

   Zbog posebnih okolnosti ponuda može biti dostavljena i u neuvezanom obliku elektronskim putem (skenirani dokumenti u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte:
   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 27. svibnja 2024. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
  29. travnja 2024.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA