Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pratite nas na Instagramu

Saznajte najnovije infomacije na društvenim mrežama Grada Biograda
Image

Natječaji

 • JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto - viši stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive
  Više informacija
  • Objavljeno dana 18. lipnja 2024.
  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive – NE OTVARAJ“.
  18. lipnja 2024.
 • NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru
  Više informacija
  • Objavljeno dana 17. lipnja 2024.
  • Napomena

   Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj osobno, te zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuditelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 28. lipnja 2024. godine do 13.00 sati. Ponude slati na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave - kioska u Biogradu na Moru - NE OTVARAJ“, a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.
  17. lipnja 2024.
 • NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
  Više informacija
  • Objavljeno Dana 11. lipnja 2024.
  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2024. godine do 13.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup k.č.br. 2501/62 k.o. Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.
  11. lipnja 2024.
 • NATJEČAJ za davanje u zakup javne površina
  Više informacija
  • Objavljeno dana 4. lipnja 2024. godine
  • Napomena

   Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 13. lipnja 2024. godine u 13.00 sati.Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj osobno te zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuditelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 12. lipnja 2024. godine. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.
  04. lipnja 2024.
 • JAVNI NATJEČAJ (II.) radi prodaje nekretnina u Biogradu na Moru (04-2024)
  Više informacija
  • Objavljeno Objavljeno dana 04. lipnja 2024.
  • Status natječaja Otvoren
  • Rok za podnošenje Pisane ponude sa svim prilozima iz točke 7) javnog natječaja mogu se predati neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili poslati poštom preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnina (04-2024) - ne otvaraj ", na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.
  04. lipnja 2024.
 • OGLAS za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi Biograd" Zaželi - prevencija institucionalizacije
  Više informacija
  • Objavljeno 10. lipnja 2024.
  • Status natječaja Završen
  • Rok za podnošenje Prijave na oglas podnose se zaključno s danom 5. lipnja 2024. godine.
  • Odluka dana 10. lipnja 2024. godine
  28. svibnja 2024.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA