10. ožujka 2020.

Mjere zaštite od zaraze COVID-19+ s ciljem informiranja javnosti i sprječavanja širenja bolesti

Telefonski broj dežurnog epidemiologa u Zadarskoj županiji 098 332 765

U nastavku je poveznica na priopćenje sa sjednice Stožera civilne zaštite, a vezano za informiranje javnosti i sprječavanje širenja bolesti uzrokovanih COVID-19+ virusom:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-5-ozujka-2020/2227

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA