25. travnja 2024.

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za davanje dozvola na pomorskom dobru

Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 83/23.) i članka 31. stavka 24. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/22.) Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 24. sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine donosi

O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za davanje dozvola na pomorskom dobru

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji za davanje dozvola na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru u skladu sa provedenim javnim natječajem, za razdoblje od 2024. – 2028. godine, kako slijedi:

 1. Za lokaciju oznake BROD-D-1, JET SKI-D, SZV-D-1, PED-D-1 na Plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja brodice, pedalina, jet skija i sredstava za vuču s pripadajućim pontonom bira se MAESTRAL CENTAR d.o.o., Frana Supila 5, Biograd na Moru, OIB: 60931669765 s ponuđenom ukupnom cijenom od 13.400.00 € godišnje
 2. Za lokaciju oznake BROD-R-1 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( riva ) radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila bira se KULAŠ, obrt za iznajmljivanje plovnih objekata, vl. Marin Kulaš, Vladimira Nazora 26, Biograd na Moru, OIB: 14584862799 s ponuđenom cijenom od 6.500,00 € godišnje
 3. Za lokaciju oznake BROD-R-2 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( riva ) radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila bira se NAUTILUS, obrt za turizam i usluge, vl.Ivan Filipović, Velebitska 4, Biograd na Moru, OIB: 62976517155 s ponuđenom cijenom od 800,00 € godišnje
 4. Za lokaciju oznake SUP-B-1 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja SUP daski bira se obrt TRAMPOLIN, uslužni obrt, vl. Robert Tolić, Biograd na Moru, Vlahe Bukovca 1A, OIB: 88540980265 s ponuđenom cijenom od 900,00 € godišnje
 5. Za lokaciju oznake SUP-B-2 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja SUP daski bira se IVAN, obrt za iznajmljivanje sportske opreme, vl. Mirjana Dominis, Biograd na Moru, Ede Murtića 2, OIB: 87941232862 s ponuđenom cijenom od 800,00 € godišnje
 6. Za lokaciju oznake SUP-S-1 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja SUP daski bira se JL PADEL CLUB d.o.o. Rijeka, Antuna Barca 7, OIB: 92711481765 s ponuđenom cijenom od 2.000,00 € godišnje
 7. Za lokaciju oznake KAJAK-B na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja kajaka bira se TRAMPOLIN, uslužni obrt, vl. Robert Tolić, Biograd na Moru, Vlahe Bukovca 1A, OIB: 88540980265 s ponuđenom cijenom od 330,00 € godišnje
 8. Za lokaciju oznake KAJAK-S na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja kajaka bira se LOVRE, turističke usluge, vl. Suzana Tolić, Biograd na Moru, Vlahe Bukovca 1A, OIB: 31714398208 s ponuđenom cijenom od 330,00 € godišnje
 9. Za lokaciju oznake PED-B-1 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja pedalina bira se U.T.O.MARIJA, vl. Ante Šaja, Biograd na Moru, Ante Starčevića 2, OIB: 61618157308 s ponuđenom cijenom od 300,00 € godišnje
 10. Za lokaciju oznake PED-B-2 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja pedalina bira se TASTY, usluge u turizmu, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru, Put Grande 9, OIB: 75667298000 s ponuđenom cijenom od 300,00 € godišnje
 11. Za lokaciju oznake PED-S-1 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja pedalina bira se U.O. MARKO&DOMINIK, vl. Matea Blažević, Biograd na Moru, Ivana Gorana Kovačića 14, OIB: 27609659360 s ponuđenom cijenom od 606,00 € godišnje
 12. Za lokaciju oznake PED-S-3 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja pedalina bira se BOMBASA, obrt za ugostiteljstvo i usluge, vl. Ivica Lukić, Biograd na Moru, Murterska 2, OIB: 95524519243 s ponuđenom cijenom od 960,00 € godišnje
 13. Za lokaciju oznake PED-S-4 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja pedalina bira se BOMBASA, vl. Ivica Lukić, Biograd na Moru, Murterska 2, OIB: 95524519243 s ponuđenom cijenom od 1.200,00 € godišnje
 14. Za lokaciju oznake PED-S-5 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja pedalina bira se T.O. KAROLINA, vl. Ervin Vukojević, Biograd na Moru, Vrgadinska 3, OIB: 96736137746 s ponuđenom cijenom od 630,00 € godišnje
 15. Za lokaciju oznake PED-K na plaži Kumenat radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja pedalina bira se TASTY, usluge u turizmu, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru, Put Grande 9, OIB: 75667298000, s ponuđenom cijenom od 300,00 € godišnje
 16. Za lokaciju oznake SL-B-1 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se BELLA BIOGRADSKA j.d.o.o. Biograd na Moru, Vukovarska 45, OIB: 06638048683 s ponuđenom cijenom od 2.800,00 € godišnje
 17. Za lokaciju oznake SL-B-2 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se TASTY, usluge u turizmu, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru, Put Grande 9, OIB: 75667298000 s ponuđenom cijenom od 1.200,00 € godišnje
 18. Za lokaciju oznake SL-D-2 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se TRAMPOLIN, uslužni obrt, vl. Robert Tolić, Biograd na Moru, Vlahe Bukovca 1A, OIB: 88540980265 s ponuđenom cijenom od 5.811,40 € godišnje
 19. Za lokaciju oznake SL-D-3 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se TAMBURAK, usluge u turizmu,vl. Nikola Franičević, Biograd na Moru, Ivana Raosa 20, OIB: 23237113564 s ponuđenom cijenom od 5.811,40 € godišnje
 20. Za lokaciju oznake SL-D-4 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se TASTY, usluge u turizmu, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru, Put Grande 9, OIB: 75667298000 s ponuđenom cijenom od 6.400,00 € godišnje
 21. Za lokaciju oznake SL-D-5 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se U.O. ŽUJAN, vl. Antonio Pešić, Biograd na Moru, Korčulanska 1, OIB: 71895083232 s ponuđenom cijenom od 2.160,00 € godišnje
 22. Za lokaciju oznake SL-S-2 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se TASTY, usluge u turizmu, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru, Put Grande 9, OIB: 75667298000 s ponuđenom cijenom od 6.500,00 € godišnje
 23. Za lokaciju oznake SL-S-3 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se U.O. MARKO&DOMINIK, vl. Matea Blažević, Biograd na Moru, Ivana Gorana Kovačića 14, OIB: 27609659360 s ponuđenom cijenom od 5.560,00 € godišnje
 24. Za lokaciju oznake SL-S-4 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se MARUŠKA, obrt za turizam, vl. Marija Mijatović, Biograd na Moru, Bračka 52, OIB: 20855952207 s ponuđenom cijenom od 5.980,00 € godišnje
 25. Za lokaciju oznake SL-S-5 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se T.O. ANA, vl. Davor Filipović, Biograd na Moru, Velebitska 4, OIB: 62417879341 s ponuđenom cijenom od 2.050,00 € godišnje
 26. Za lokaciju oznake SL-S-6 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se T.O.KAROLINA, vl. Ervin Vukojević, Biograd na Moru, Vrgadinska 3, OIB: 96736137746 s ponuđenom cijenom od 2.870,00 € godišnje
 27. Za lokaciju oznake SL-KUM na plaži Kumenat radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki bira se TASTY, usluge u turizmu, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru, Put Grande 9, OIB: 75667298000 s ponuđenom cijenom od 1.200,00 € godišnje
 28. Za lokaciju oznake Aqua park 1 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti aqua parka bira se TRAMPOLIN, uslužni obrt, vl. Robert Tolić, Biograd na Moru, Vlahe Bukovca 1 A, OIB: 88540980265 s ponuđenom cijenom od 2.750,00 € godišnje
 29. Za lokaciju oznake Aqua park 2 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti aqua parka bira se Zabavni park LEVANAT, vl. Mario Peričić, Biograd na Moru, Plaža Dražica bb, OIB: 49926202492 s ponuđenom cijenom od 4.400,00 € godišnje
 30. Za lokaciju oznake KB1 i UTB1 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti fast fooda s pripadajućom terasom bira se U.O. T&N, vl. Mile Uroda, Biograd na Moru, Radovanova 29, OIB: 09119386672 s ponuđenom cijenom od 4.800,00 € godišnje
 31. Za lokaciju oznake KB2 i UTB2 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti ugostiteljskog objekta s pripadajućom terasom bira se IMPERO j.d.o.o. Zadar, Ulica Petra Skoka 1, OIB: 31206655443 s ponuđenom cijenom od 20.566,00 € godišnje
 32. Za lokaciju oznake KB3 i UTB3 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti ugostiteljskog objekta s pripadajućom terasom bira se U.O. OAZA, vl. Jana Tokić, Biograd na Moru, Put Grande 31, OIB: 54337474871 s ponuđenom cijenom od 9.000,00 € godišnje
 33. Za lokaciju oznake KB4 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti prodaje palačinki, kokica, kukuruza, spiralnog krompira i napitaka bira se U.T.O. MARIJA, vl. Ante Šaja, Biograd na Moru, Ante Stračevića 2, OIB: 61618157308 s ponuđenom cijenom od 3.600,00 € godišnje
 34. Za lokaciju oznake KB5 i UTB4 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti prodaje morskog programa ( pokretna naprava s pripadajućom izložbenom terasom ) bira se BELLA BIOGRADSKA j.d.o.o. Biograd na Moru, Vukovarska 45, OIB: 31206655443 s ponuđenom cijenom od 3.600,00 € godišnje
 35. Za lokaciju oznake KB6 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti prodaje sladoleda bira se SPUST d.o.o. Biograd na Moru, Dr. Franje Tuđmana 19, OIB: 57207119634 s ponuđenom cijenom od 4.650,00 € godišnje
 36. Za lokaciju oznake KB7 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti prodaje pekarskih proizvoda bira se P.T.O. LUIGGI, vl. Luiđi Prekljušaj, Biograd na Moru, Jurja Dalmatinca 32, OIB: 75877177031 s ponuđenom cijenom od 3.100,00 € godišnje
 37. Za lokaciju oznake KB8 i UTB5 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti fast fooda s pripadajućom terasom bira se U.O. OAZA, vl. Jana Tokić, Biograd na Moru, Put Grande 31, OIB: 54337474871 s ponuđenom cijenom od 4.800,00 € godišnje
 38. Za lokaciju oznake KB9 i UTB6 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti fast fooda s pripadajućom terasom bira se U.O.FJAKA, vl. Mirjana Ražnjević, Biograd na Moru, Hvarska 13, OIB: 31112359796 s ponuđenom cijenom od 7.000,00 € godišnje
 39. Za lokaciju oznake KB10 i UTB7 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti ugostiteljskog objekta s pripadajućom terasom bira se U.O.PABLO, vl. Danijela Lukić, Alojzija Stepinca 3, Biograd na Moru, OIB: 65989592620 s ponuđenom cijenom od 4.620,00 € godišnje
 40. Za lokaciju oznake UTB8 na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti ugostiteljske terase bira se Fast food BOŠANA, vl. Sonja Knez, Biograd na Moru, Trg Bošana 1, OIB: 46252566876 s ponuđenom cijenom od 2.400,00 € godišnje
 41. Za lokaciju oznake ŠetMK-tisak na Šetalištu Mihe-Mihovila Klaića radi obavljanja djelatnosti prodaje tiska, duhana, napitaka i dr. bira se T.O. INES, vl. Vjera Morožin, Biograd na Moru, Kneza Trpimira 23, OIB: 93454129161 s ponuđenom cijenom od 3.000,00 € godišnje
 42. Za lokaciju oznake ŠetMK-sladoled na Šetalištu Mihe-Mihovila Klaića radi obavljanja djelatnosti prodaje sladoleda bira se TIK TAK GRUPA d.o.o. Otočac, Sinac, Sinac 281/B, OIB: 49405417530 s ponuđenom cijenom od 10.100 € godišnje
 43. Za lokaciju oznake KS-2 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti prodaje tiska, duhana, napitaka i sl. bira se T.O.TABAQUERA, vl. Marko Knez, Biograd na Moru, Vukovarska 48, OIB: 19235828630 s ponuđenom cijenom od 3.000,00 € godišnje
 44. Za lokaciju oznake KS-3 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti prodaje sladoleda bira se U.O. N&N, vl. Ervin Vukojević, Biograd na Moru, Vrgadinska 3, OIB: 39708025336 s ponuđenom cijenom od 3.500,00 € godišnje
 45. Za lokaciju oznake KS-4 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti prodaje morskog programa i sl. bira se T.O. TINA, vl. Vinka Vukojević, Biograd na Moru, Vrgadinska 3, OIB: 59557722961 s ponuđenom cijenom od 3.000,00 € godišnje
 46. Za lokaciju oznake KS5 i UTS2 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti fast fooda i pripadajuće trerase bira se T.O. LEA, vl. Eriden Vukojević, Biograd na Moru, Vrgadinska 3, OIB: 48263374554 s ponuđenom cijenom od 7.000,00 € godišnje
 47. Za lokaciju oznake KD-2 i UTD2 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja ronilačke opreme bira se ALBAMARIS, obrt za ronilačke usluge, ugostiteljstvo i turistička agencija, vl. Katarina Jelić, Ivane Brlić Mažuranić 4 , Biograd na Moru, OIB: 50190697066 s ponuđenom cijenom od 4.200,00 € godišnje
 48. Za lokaciju oznake KD-3 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti info pulta i prodaje karata bira se MAESTRAL CENTAR d.o.o., Frana Supila 5, Biograd na Moru, OIB: 60931669765 s ponuđenom cijenom od 3.000,00 € godišnje
 49. Za lokaciju oznake JAZ-T1 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( Jaz ) radi postavljanja izložbene terase poslovnoga prostora bira se MAESTRAL CENTAR d.o.o., Frana Supila 5, Biograd na Moru, OIB: 60931669765 s ponuđenom cijenom od 960,00 € godišnje
 50. Za lokaciju oznake JAZ-T2 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( Jaz ) radi postavljanja izložbene terase poslovnoga prostora bira se MODA d.o.o. Biograd na Moru, Put Grande 6, OIB: 74750640417 s ponuđenom cijenom od 2.100,00 € godišnje
 51. Za lokaciju oznake JAZ-T3 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( Jaz ) radi postavljanja izložbene terase poslovnoga prostora bira se SPOT d.o.o. Biograd na Moru, vl. Marija Krasnić, Obala kralja Petra Krešimira IV 43, OIB: 35436440037 s ponuđenom cijenom od 1.260,00 € godišnje
 52. Za lokaciju oznake BŠ na plaži Bošana radi postavljanja štanda za prodaju voća bira se SAILOR, usluge u turizmu, vl. Zoran Lapov, Biograd na Moru, Šetalište Bošana 2, OIB: 67797920438 s ponuđenom cijenom od 1.000,00 € godišnje
 53. Za lokaciju oznake ŠetMK-slike na Šetalištu Mihe-Mihovila Klaića radi postavljanja štanda za prodaju umjetničkih slika i dr. rukotvorina bira se Domaća radinost JOSIP BALEN, Sveti Filip i Jakov, Rogovske Opatije 120, OIB: 13629520237 s ponuđenom cijenom od 1.000,00 € godišnje
 54. Za lokaciju oznake ŠS-1 na plaži Soline radi postavljanja štanda za prodaju voća bira se OPG Josip Kruneš, vl. Josip Kruneš, Vrana, Kardinala Alojzija Stepinca 110, OIB: 92648512531 s ponuđenom cijenom od 1.500,00 € godišnje
 55. Za lokaciju oznake ŠS-2 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti palačinki, kukruza i spralnog krompira( štand ) bira se BOMBASA, obrt za ugostiteljstvo i usluge, vl. Ivica Lukić, Biograd na Moru, Murterska 2, OIB: 95524519243 s ponuđenom cijenom od 1.200,00 € godišnje
 56. Za lokaciju oznake ŠS-3 na plaži Soline radi postavljanja štanda za prodaju voća bira se OPG Josip Kruneš, vl. Josip Kruneš, Vrana, Kardinala Alojzija Stepinca 110, OIB: 92648512531 s ponuđenom cijenom od 2.000,00 € godišnje
 57. Za lokaciju oznake ŠS-4 na plaži Soline radi obavljanja djelatnosti prodaje morskih plodova bira se U.O.MARIS, vl. Neven Tomić, Biograd na Moru, Antuna Mihanovića 4, OIB: 76983505016 s ponuđenom cijenom od 1.000,00 € godišnje
 58. Za lokaciju oznake MB na plaži Bošana radi obavljanja djelatnosti masaže bira se JURJEVIĆ RF, uslužni obrt, vl. Stipe Jurjević, Biograd na Moru, Bračka 6, OIB: 73904777066 s ponuđenom cijenom od 500,00 € godišnje
 59. Za lokaciju oznake MD-1 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti masaže bira se VITA, masaža tijela, vl. Anita Dunat, Biograd na Moru, Osječka 7A, OIB: 73012804893 s ponuđenom cijenom od 1.020,00 € godišnje
 60. Za lokaciju oznake MD-2 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti masaže bira se VITA, masaža tijela, vl. Anita Dunat, Biograd na Moru, Osječka 7A, OIB: 73012804893 s ponuđenom cijenom od 1.440,00 € godišnje
 61. Za lokaciju oznake MD-3 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti masaže bira se PAVLA, obrt za kozmetičarske usluge, vl. Pavla Jeličić, Zadar, Obala kneza Trpimira 20, OIB: 00487483465 s ponuđenom cijenom od 1.400,00 € godišnje
 62. Za lokaciju oznake MD-1 na plaži Dražica radi obavljanja djelatnosti masaže bira se VITA, masaža tijela, vl. Anita Dunat, Biograd na Moru, Osječka 7A, OIB: 73012804893 s ponuđenom cijenom od 1.020,00 € godišnje
 63. Za lokaciju oznake BR. 1 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( riva ) radi obavljanja djelatnosti info pulta bira se NAUTILUS, obrt za turizam i usluge, vl. Ivan Filipović, Biograd na Moru, Velebitska 4, OIB: 62976517155 s ponuđenom cijenom od 530,00 € godišnje
 64. Za lokaciju oznake BR. 2 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( riva ) radi obavljanja djelatnosti info pulta bira se KULAŠ, obrt za iznajmljivanje plovnih objekata, vl. Marin Kulaš, Biograd na Moru, Vladimira Nazora 6, OIB: 14584862799 s ponuđenom cijenom od 550,00 €
 65. Za lokaciju oznake BR. 3 na Obali kralja Petra Krešimira IV ( riva ) radi obavljanja djelatnosti info pulta bira se BAŠTUN, obrt za iznajmljivanje brodova, vl. Marija Buča, Biograd na Moru, Ljudevita Gaja 22, OIB: 21093079707, s ponuđenom cijenom od 530,00 €.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, po njenoj pravomoćnosti, dozvole (rješenja) na pomorskom dobru izdaje gradonačelnik.
Dozvola na pomorskom dobru je upravni akt na temelju kojeg gospodarski subjekt stječe pravo za obavljanje djelatnosti kojom se ne ograničava opća upotreba pomorskog dobra.
Sve navedene dozvole u članku 1. ove Odluke izdaju se na vrijeme od 5 ( pet ) godina.
Godišnju naknadu za dozvolu na pomorskom dobru ovlaštenik dozvole dužan je podmiriti za 2024. godinu u cjelokupnom godišnjem iznosu prije izdavanja dozvole a za svaku slijedeću godinu najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.

Članak 3.

Ova Odluka se dostavlja javnom objavom, na Internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr a dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće grada Biograda na Moru u skladu sa odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( „Narodne novine“, broj 83/23. ) donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograd na Moru za razdoblje od 2024.-2028. godine ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/24.).
Na temelju cit. Plana a u skladu sa čl. 71. cit. Zakona gradonačelnik grada Biograda na Moru donio je dana 09. veljače 2024. godine Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru kao i Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru ( obje objavljene u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“, broj 3/24. ).
Javni natječaj objavljen je 14. veljače 2024. godine na Internet stranici Grada Biograda na Moru, oglasnoj ploči, u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“, broj 3/24. te u „Zadarskom listu“.
Rok za dostavu ponuda na natječaj bio je 01. ožujka 2024. godine.
Imenovano Povjerenstvo pristupilo je dana 08. ožujka 2024. godine otvaranju svih pristiglih ponuda te je utvrđeno da je pristiglo ukupno 99 ponuda od kojih su 98 predane izravno na pisarnicu Grada Biograda na Moru a jedna je zaprimljena poštom.

Pri otvaranju pristiglih ponuda utvrđeno je slijedeće:

 • da je za lokacije pod rednim brojem 1, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64 i 65 ove Odluke pristigla samo po jedna ponuda koje ponude su ocijenjene valjanima i potpunima
 • da su za lokaciju pod rednim 2 ( BROD R-1) pristigle dvije ponude i to obrta KULAŠ, vl.. Marin Kulaš, Biograd na Moru koja je ostvarila 65 bodova i tvrtke RENT ME d.o.o. Biograd na Moru koja je ostavrila 46,16 bodova
 • da su za lokaciju po rednim broj 4 ( SUP-B-1) pristigle dvije ponude i to Obrta Trampolin, Biograd na Moru, vl. Roberta Tolić koja je ostvarila 80 bodova i Obrta IVAN, vl. Mirjane Dominis, Biograd na Moru, koja je ostvarila 53,33 boda
 • da su za lokaciju pod rednim brojm 5 ( SUP-B-2) pristigle dvije ponude i to Obrta TASTY, vl. željka Tomić, Biograd na Moru koja je ostvarila 15 bodova i Obrta IVAN, vl. Mirjana Dominis, Biograd na Moru koja je ostavrila 60 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojm 6 ( SUP-S-1) pristigle četiri ponude i to: T.O.LUKA, vl. Nadja Kvartuč, Biograd na Moru koja je ostvarila 24,5 bodova, Obrta BOMBASA, vl. Ivica Lukić, Biograd na Moru koji je ostvario 45 bodova, Obrta IVAN, vl. Mirjane Dominis, Biograd na Moru koji je ostvario 75 bodova i JL PADEL CLUB d.o.o. Rijeka koja je ostvarila 75 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 11 ( PED-S-1) pristigle dvije ponude i to U.O.VIVA, vl. Tea Filipović, Biograd na Moru koja je ostvarila 9,91 bodova i U.O. MARKO&DOMINIK, vl. Matea Blažević, Biograd na Moru koja je ostvarila 65 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 12 (PED-S-3 ) pristigle dvije ponude i to Obrta BOMBASA, vl. Ivica Lukić, Biograd na Moru, koja je ostvarila 32,43 boda i FER PETAR d.o.o. Zadar koja je ostavrila 60 bodova, no da je dana 29. ožujka 2023. FER PETAR d.o.o. Zadar izjavom odustao od navedene lokacije
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 13 ( PED-S-4 ) pristigle dvije ponude i to Obrta BOMBASA, vl. Ivica Lukić, Biograd na Moru, koja je ostvarila 60 bodova i T.O.LUKA, vl. Nadja Kvartuč, Biograd na Moru koja je ostvarila 37,50 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 18 (SL-D-2 ) pristigle dvije ponude i to Obrta TRAMPOLIN, vl. Nikola Franičević, Biograd na Moru koja je ostvaril 80 bodova i tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koja je ostvarila 71,79 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 19 (SL-D-3 ) pristigle dvije ponude i to Obrta TAMBURAK, vl. Roberta Tolić, Biograd na Moru koja je ostvarila 80 bodova i tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koja je ostvarila 71,79 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 20 (SL-D-4 ) pristigle tri ponude i to Obrta TASTY, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru koja je ostvarila 80 bodova i dvije ponude tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koje su ostvarile po 66,56 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 22 (SL-S-2 ) pristigle tri ponude i to Obrta TASTY, vl. Željka Tomić, Biograd na Moru koja je ostvarila 75 bodova, tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koja je ostvarila 74,08 bodova i Obrta NANA, vl. Jadranka Tomić, Biograd na Moru koja je ostvarila 19,77 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 23 (SL-S-3 ) pristigle dvije ponude i to U.O.MARKO&DOMINIK, vl. Matea Blažević, Biograd na Moru koja je ostvarila 80 bodova i tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koja su ostvarila 74,35 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 24 (SL-S-4 ) pristigle dvije ponude i to Obrta MARUŠKA, vl. Marija Mijatović, Biograd na Moru koja je ostvarila 80 bodova i tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koja su ostvarila 70,18 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 25 (SL-S-5 ) pristigle dvije ponude i to T.O. ANA, vl. Davor Filipović, Biograd na Moru koja je ostvarila 75,91 bodova i tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koja su ostvarila 75 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 26 (SL-S-6 ) pristigle dvije ponude i to T.O.KAROLINA, vl. Ervin Vukojević, Biograd na Moru koja je ostvarila 80 bodova i tvtrke RESMAX SERVICES j.d.o.o. Zagreb koja su ostvarila 71,44 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 29 ( Aqua park 2 ) pristigle dvije ponude i to obrta LEVANAT, vl. Mario Peričić, Biograd na Moru koja je ostvarila 80 bodova i TIK TAK GRUPA d.o.o. Otočac čija ponuda je utvrđena nevaljanom jer istoj nije priložen dokaz o uplati ispravnog iznosa jamčevine
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 31 ( KB2 i UTB2) pristigle dvije ponude i to MAXIMUS AD 11 j.d.o.o. Zadar čija ponuda je utvrđena nevaljanom obzirom da nije priložena bjanko zadužnica u skladu sa uvjetima natječaja ( dostruki minimalni iznos godišnje naknade ) te IMPERO j.d.o.o. Zadar koja je ostvarila 75 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 35 ( KB6 ) pristigle dvije ponude i to SPUST d.o.o. Biograd na Moru koja je ostvarila 60 bodova i TIK TAK GRUPA d.o.o. Biograd na Moru koja je ostvarila 41,29 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 42 ( šetMK-sladoled ) pristigle dvije ponude i to Buono gel j.d.o.o. Raštević koja je ostvarila 23,42 boda i TIK TAK GRUPA d.o.o. Otočac koja je ostvarila 60 bodova
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 55 ( ŠS-2 ) pristigle dvije ponude i to Obrta BOMBASA, vl. Ivica Lukić, Biograd na Moru, koja je ostvarila 33,80 boda i FER PETAR d.o.o. Zadar koja je ostvarila 60 bodova, no da je dana 29. ožujka 2023. FER PETAR d.o.o. Zadar izjavom odustao od navedene lokacije
 • da su za lokaciju pod rednim brojem 60 ( MD-2 ) pristigle dvije ponude i to VITA, vl. Anite Dunat, Biograd na Moru koja je ostvarila 80 bodova i PAVLA, vl. Pavla Jeličić, Zadar koja je ostvarila 73,42 boda
 • da je ponuda za lokaciju JAZ-T4 ponuditelja ANTOS CONCEPT j.d.o.o. Zagreb utvrđena nevaljanom obzirom da nije priložena bjanko zadužnica u skladu sa uvjetima natječaja ( dostruki minimalni iznos godišnje naknade ) te će se natječaj za ovu lokaciju ponoviti
 • da je ponuda za lokaciju JAZ-T5 ponuditelja „NIKOLA“, vl. Nikola Karadakić, Kistanje, utvrđena nevaljanom obzirom da nije priložena bjanko zadužnica u skladu sa uvjetima natječaja ( dostruki minimalni iznos godišnje naknade ) te će se natječaj za ovu lokaciju ponoviti
 • da za lokaciju oznake PED-S-2 nije pristigla nijedna ponuda
 • da će se odlukom gradonačelnika poništiti dio natječaja koji se odnosi na slijedeće lokacije: SL-S-1 obzirom da je ista kumulativno vezana uz druge djelatnosti na pomorskom dobru na k.č.br. 3220/1 te od BR-4 do BR-18 obzirom na naknadno zaprimljenu obavijest Županijske lučke uprave da se lokacije za postavljanje info pulta od red. br. 4 do red. br. 18 nalaze pod njihovom nadležnošću

Slijedom iznesenoga, odlučeno je kao u članku 1. toč.1-65 ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u roku od 15 dana od dana dostave a koja dostava se smatra obavljenom istekom roka od osam dana od dana javne objave Odluke. Žalba se dostavlja u tri primjerka pisano - neposredno predajom u pisarnicu ili preporučeno poštom na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Žalba se može podnijeti i elektroničkim putem sukladno članku 75. Zakona o općem upravnom postupku. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 EUR sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16. i 114/22.) i Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/22.). Upravna pristojba može se platiti izravno na račun HR2724070001802200009, model HR68, poziv na broj 5703-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu je potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.

KLASA: UP/I-342-01/24-01/01
URBROJ: 2198-16-02-24-1
Biograd na Moru, 16. travnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednica Gradskog vijeća
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA