Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/21-03/02URBROJ: 2198-16-03/1-22-7Biograd na Moru, 11. siječnja 2022. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo izradi 1. izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru Na…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/21-03/02URBROJ: 2198-16-03/1-22-7Biograd na Moru, 11. siječnja 2022. godine Sukladno čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 12/2021), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo izradi…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/21-03/04URBROJ: 2198-16-03/1-22-7Biograd na Moru, 11. siječnja 2022. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjaindustrijske zone „Turističko informativni marikulturni…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUPovjerenstvo za dodjelu stipendije KLASA:604-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-22-10Biograd na Moru, 11. siječnja 2022. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa II. Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-7…
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", 5/09., 3/13., 8/13 – proč. tekst, 4/15. 2/18., 6/20. i 4/21.), Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-393, od 11. lipnja 2021. godine), (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-395, od 18. lipnja 2021. godine) i (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:…
Više od trećine ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad. Prikupljeni ostatci nisu smeće, već su visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta. Kompostiranje je prirodni ciklus pretvaranja biootpada u plodni humus. Pravilan odabir materijala za kompost te njegovo pravilno odlaganje važni su preduvjeti za proizvodnju visokokvalitetnog komposta. Veći otpadci se tako moraju usitniti (na nekoliko centimetara) radi ubrzavanja razgradnje. Otpad iz vrta i kuhinje se na kompostnu hrpu slaže u slojevima te se lagano zalijeva vodom, ako je…
Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, dana 28. prosinca 2021. godine, utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022.
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 za javnu raspravu, KLASA: 350-02/21-03/01, URBROJ: 2198/16-01-21-26, od 28. prosinca 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVUo prijedlogu 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjasjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 I Objavljuje se javna rasprava…
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio sljedeće odluke Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima (12. studenoga 2021.) Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski (12. studenoga 2021.) Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (12. studenoga 2021.) Odluka o izmjenama Odluke…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnikKLASA: 003-05/21-01/02URBROJ: 2198/16-01-21-01Biograd na Moru, 16. studenoga 2021. godine Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, i 134/20), a u svezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUPovjerenstvo za dodjelu stipendije KLASA:604-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-21-5Biograd na Moru, 15. studenoga 2021. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-2 od…
Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da od 15.11.2021. godine počinjemo sa podjelom posuda za plastični i biorazgradivi komunalni otpad prema slijedećem rasporedu: DATUM PODJELE PODRUČJE PODJELE15.11. do 20.11.2021.   -      KOSA ZAPAD22.11. do 24.11.2021.   -      KOSA ISTOK25.11. do 29.11.2021.   -      JAZ,VRULJINE,KOŽINA,BOŠANA30.11. do 01.12.2021.   -      ZAGREBAČKA, JANKOLOVICA, Dr. FRANJE TUĐMANA02.12. do 04.12.2021.   -      DUBROVAČKA ulica, METERIZE06.12. do 09.12.2021.   -      GRANDA10.12. do 13.12.2021.   -      RUST14.12. do 16.12.2021.   -      TUČE17.12.…
GRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKLASA: 350-02/21-03/01URBROJ: 2198/16-03/1-21-8Biograd na Moru, 04. studenog 2021. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske…
I u sedmom izdanju Europskog tjedna sporta, nacionalni koordinator projekta Ministarstvo turizma i sporta nagradit će najaktivnije pojedince i ustanove koji su se u 2021. godini istaknuli u promicanju tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u Hrvatskoj #BeCROactive nagrade nagradit će najaktivnije pojedince i ustanove u četiri kategorije: „Obrazovanje“, „Radno mjesto“ „Lokalni heroj“ te i u novoj kategoriji “Socijalna uključenost”. Najkasnije do 19. studenoga 2021. godine pošaljite nam ispunjen online obrazac kategorije u kojoj želite prijaviti pojedinca ili ustanovu, zajedno s…
Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obavještava stipendiste Grada Biograda na Moru koji već imaju sklopljen ugovor, o obvezi dostave potvrde o svom statusu te uvjerenje o prebivalištu  sukladno članku 28. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/16. i 10/17.), najkasnije do 29. listopada 2021. godine. Molimo studente da osobno ili na drugi način (putem pošte ili elektroničke pošte) dostave predmetnu dokumetaciju najkasnije do navedenog datuma radi nastavka isplate stipendije. Natječaj za dodjelu…
U nedjelju, 3. listopada 2021. godine, održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.Obavještavaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Odluke Vlade Republike Hrvatske od 19. kolovoza 2021. godine o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda…
OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava(radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2021./2022. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik  Grada Biograda na Moru“, br. 1/16., 11/16., 4/18., 7/19.,  8/19., 9/19. i 4/21.), obavještava roditelje/skrbnike o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu  novčanu  pomoć za nabavu dopunskih i pomoćnih…
Grad Biograd i Stožer civilne zaštite Biograd u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar organizira cijepljenje za stanovnike grada. Druga doza za cijepljenje Pfizer cjepivom organizira se 18. kolovoza 2021. godine, u prizemlju Gradske knjižnice Biograd. Svi zainteresirani koji se nisu cijepili prvom dozom, mogu se gore navedenog datuma cijepiti prvom dozom cjepiva ali po drugu dozu cjepiva će trebati ići na Višnjik u Zadar, uz obaveznu prijavu putem mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., te radi potvrde o cijepljenju, u mailu prilikom prijave navesti…
01. srpnja 2021.

Sigurnost na vodi

Već niz godina pod nazivom „Sigurnost na vodi“ održavaju se u gradu Biogradu aktivnosti za obuku neplivača mlađe životne dobi. Tako će se i ovoga ljeta u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa grada Biograda u suradnji Plivačkog kluba „Dupin“ održavati tečajevi, odnosno škola za neplivače. Uz grad Biograd gdje će se obuka provoditi na bazenu hotelske kuće „Ilirija“, ova obuka provoditi će se u Svetom Filipu i Jakovu u VK „Gusar“. Stoga već sada valja prijaviti svoje mališane, a riječ…
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA