16. veljače 2024.

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2024. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

KLASA: 402-04/24-01/11
URBROJ: 2198-16-03/1-24-1
Biograd na Moru, 16. veljače 2024. godine

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva u 2024. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

I.

Grad Biograd na Moru raspisati će Javne pozive za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru za sljedeća područja:

Redni broj

Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

 

Područje financiranja

Ukupna vrijednost natječaja (EUR)

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

Okvirni datum raspisivanja natječaja

 

Okvirni datum završetka natječaja

 

Očekivan broj ugovora

1.

Jedinstveni upravni odjel

Javni natječaj za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva

sa područja Grada Biograda na Moru za 2024. godinu

Udruge koje nisu obuhvaćene javnim natječajima u kulturi, sportu, socijalnoj i zdravstvenoj skrbi

41.000,00 EUR

do kraja 2024. godine

ožujak 2024.

travanj 2024.

3

2.

Jedinstveni upravni odjel

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2025. godinu

Kultura

60.000,00 EUR

12 mj.

rujan 2024.

listopad 2024.

8

3.

Jedinstveni upravni odjel

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2025. godinu

Socijalna skrb i zdravstvo

41.000,00 EUR

12 mj.

rujan 2024.

listopad 2024.

3

4.

Sportska zajednica Grada Biograda na Moru

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2025. godinu

Sport

250.000,00 EUR

12 mj.

rujan 2024.

listopad 2024.

20

 

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA