Sadržaj po oznakama: Stipendije

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik

KLASA:604-02/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-22-15
Biograd na Moru, 02. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa III. Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-22-12 od 21. siječnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 02. ožujka 2022. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

I.

Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. zaključuje se sa brojem od 1 studenta, i to:

REDOVITA STUDENTICA I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA
1. MAGDALENA MRKIĆ, Sveučilište u Splitu – Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Kategorija Obavijesti
Tagovi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Povjerenstvo za dodjelu stipendije

KLASA:604-02/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-22-10
Biograd na Moru, 11. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa II. Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-7 od 30. studenoga 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 11. siječnja 2022. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

I.

Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. zaključuje se sa brojem od 4 studenata, i to:

REDOVITA STUDENTICA I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA I INTEGRIRANOG, PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

1. IVA TOLIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike

REDOVITI STUDENT V. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

1. DINO MEIĆ, Sveučilište u Mostaru – Fakultet prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti

REDOVITA STUDENTICA I. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

1. SARA BUDAN, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora

REDOVITA STUDENTICA II. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

1. VALENTINA BARANI, Sveučilište u Zadru – Odjel za filologiju

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Kategorija Obavijesti
Tagovi

Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, dana 28. prosinca 2021. godine, utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022.

Kategorija Obavijesti
Tagovi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Povjerenstvo za dodjelu stipendije

KLASA:604-02/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-21-5
Biograd na Moru, 15. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-2 od 30. rujna 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 15. studenoga 2021. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

I.

Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. zaključuje se sa brojem od 39 studenata, i to:

REDOVITI STUDENTI I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA I INTEGRIRANOG, PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. LUCIJA PEŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 2. ROKO BOGDANIĆ, Sveučilište u Zagrebu –Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. LOVRE TOLIĆ, Sveučilište u Splitu – Medicinski fakultet
 4. FILIP BOJANIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 5. GRGO STOJANOV, Sveučilište u Splitu – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 6. KARLA EŠKINJA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 7. KRISTINA KATUŠA, Sveučilište u Mostaru – Farmaceutski fakultet
 8. LUKA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 9. BRUNO BRALIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 10. PAOLA KULAŠ, Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 11. DONATELLA ALEKSIĆ-MERDIĆ, Sveučilište u Splitu – Kemijsko-tehnološki fakultet
 12. ANA BARADIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 13. KARMELO MRVICA, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike Varaždin
 14. ROKO PRTENJAČA, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 15. IVANICA EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
 16. STELA KNEZ, Sveučilište u Zadru – Učiteljski studij
 17. JOSIP CRNJAK, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 18. TIHANA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet
 19. ROKO DOMINIS, Sveučilište u Zadru – studij Sociologije i povijesti
 20. PETRA JELIČIĆ, Veleučilište u Šibeniku – stručni studij Turistički menadžment
 21. MARIJETA LUKŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet
 22. ROKO PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet.

REDOVITI STUDENTI II. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. JOSIPA MILAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 2. ADRIAN GOLEM, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. TINA BARADIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet
 4. ANĐELA FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

REDOVITI STUDENTI III. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. DONAT KLANEČEK, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet.

REDOVITA STUDENTICA IV. GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. KATARINA FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski Fakultet.

REDOVITI STUDENTI I. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. ANTONIJA PERAIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 2. IVA KULAŠ, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet
 3. PATRIK ZELENIKA, Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 4. ANTE BOBIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 5. NIKO RUDIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 6. DORA LUKAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 7. IVAN EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Pomorski fakultet
 8. MATEO ZRILIĆ, Sveučilište u Zadru - studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
 9. KRISTIAN NIMAC, Veleučilište u Rijeci – studij Prometa.

REDOVITI STUDENTI II. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. MARIJA ZRILIĆ, Libertas Međunarodno sveučilište – studij Poslovne ekonomije i globalizacije
 2. SILVIJA MILOŠ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.

Kategorija Obavijesti
Tagovi
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA