29. prosinca 2021.

Prijedlog liste za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, dana 28. prosinca 2021. godine, utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA