Gradske ustanove i trgovačka društva

Trgovačka društva u vlasništvu Grada Biograda na Moru

Bošana d.o.o.

Javne ustanove u vlasništvu Grada Biograda na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA