Gradske ustanove i trgovačka društva

Javne ustanove u vlasništvu Grada Biograda na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA