Sadržaj po oznakama: Program zaštite divljači

Grada Biograda na Moru ispunio je sve zakonske obveze za rješavanje problema pojave divljači u naseljima.

Kako smo suočeni sa sve više pojava divljači u naseljima rješenje tog problema nalazi se u pozitivnim propisima Zakona o lovstvu. Naime na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta divljač je dužan štititi korisnik te površine, dakle jedinice lokalne samouprave i gradovi. Svjesni problema koji se događa i za koji se predviđa da će biti sve veći, Grada Biograda na Moru je iskoristio ujedno i zakonsku obvezu te je odmah pristupila izradi Programa zaštite divljači, prvenstveno radi zaštite zdravlja i sigurnosti
stanovništva na području Grada Biograda na Moru.

Program zaštite divljači je izradio ovlašteni izrađivač te je isti nakon provedenog upravnog postupka odobravanja od strane Ministarstva poljoprivrede, izdana Suglasnost. Program zaštite divljači je lovnogospodarski plan koji se donosi na razdoblje od 10 godina, a kojim se uređuje zaštita i lov divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta, a provedba Programa obveza je korisnika površina na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta – područje grada, te stručnih osoba za provedbu lovnogospodarskih planova.

Sukladno Zakonu o lovstvu angažiran je pravni subjekt za stručno vođenje i provedbu Programa zaštite divljači izrađen za površine izvan lovišta za Grad Biograd na Moru, sa potrebnim stručnim kvalifikacijama i visoke stručne spreme.

Ovim putem obavještavamo stanovništvo grada Biograda na Moru da u slučaju pojave divljači u naselju obavijeste komunalnog redara Damira Morožina kontakt broj: 099-383-1511 , 023-383-150 , 023-385-002 te e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .


Ujedno molimo građane da ostanu mirni i postupaju prema uputama nadležnih tijela koji će izaći na lokaciju dojave.

S poštovanjem,

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru

Ivan Knez

Kategorija Obavijesti
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA