Sadržaj po oznakama: Gradsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

KLASA: 013-01/21-02/01
URBROJ: 2198/4-2021
Biograd Na Moru, 24.05.2021.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE
IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.725 birača, odnosno 50,64%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.724 birača, odnosno 50,62%. Važećih listića bilo je 2.640, odnosno 96,92%. Nevažećih je bilo 84 listića, odnosno 3,08%.
    

II.    Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
 
1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ              1.280    glasova    48,48%
       STRANKA UMIROVLJENIKA - SU            
       NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI            
       Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ

2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                            552    glasa    20,90%
       Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                             313    glasova    11,85%
       Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP             234    glasa    8,86%
       Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ

5.    DOMOVINSKI POKRET - DP                                               153    glasa    5,79%
       Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ

6.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS                              108    glasova    4,09%
       Nositelj kandidacijske liste: ANTUN TUGO BAKIJA

III.    Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Biograda Na Moru su:
    

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
       STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
       NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
       Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ

2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
       Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ

5.    DOMOVINSKI POKRET - DP
       Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ

IV.    Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Biograda Na Moru:
    

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
       STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
       NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
       Nositelj kandidacijske liste: IVAN KNEZ
       dobila je  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1.    IVAN KNEZ
2.    ŠIME MRŠIĆ
3.    MARIJAN STOPFER
4.    TONI BOGDANIĆ
5.    TOMISLAV KNEZ
6.    IVANA STAMIČAR
7.    SUZANA TOLIĆ
8.    JOSIPA PRIBILOVIĆ


2.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: ANTE FUZUL
       dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1.    ANTE FUZUL
2.    ROBERT PELICARIĆ
3.    MIŠEL TEPŠA
 

3.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
       Nositelj kandidacijske liste: LEO ZORICA
       dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1.    LEO ZORICA
 

4.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
       Nositelj kandidacijske liste: RATKO KRSTINIĆ
       dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1.    RATKO KRSTINIĆ
 

5.    DOMOVINSKI POKRET - DP
       Nositelj kandidacijske liste: SINIŠA FILIPOVIĆ
       dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA BIOGRADA NA MORU
IGOR BERGHAUS

Kategorija Obavijesti
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA