10. svibnja 2024.

OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivredenim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) i članka 41. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi sljedeću

OBAVIJEST
O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru održat će se u razdoblju od petnaest (15) dana, počevši od 10. svibnja 2024. godine, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 – 11,00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Biograda na Moru, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru.

Na javnom uvidu biti će izložen prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru, na koji zainteresirane osobe mogu dati pisane prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida.

Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru mora biti čitak, te sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja prigovora, a dostavlja se neposredno u pisarnicu gradske uprave ili putem pošte, na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru. Prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili je nečitko napisan neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 320-01/18-01/03
URBROJ: 2198-16-01-24-39
Biograd na Moru, 10. svibnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA