09. siječnja 2024.

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad)

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 31. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 8/2022), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 21. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine donijelo je Odluku o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad). Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 11/2023.

Razlozi za izradu UPU-a:

  1. Izmjene infrastrukturnog sustava
  2. Izmjene uvjeta gradnje
  3. Izmjene pojedinih planskih rješenja
  4. Manje korekcije prometne mreže

KLASA: 350-02/23-02/04
URBROJ: 2198-16-03/1-24-5
Biograd na Moru, 08. siječnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA