09. siječnja 2024.

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 31. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 8/2022), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 21. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine donijelo je Odluku o izradi 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda). Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 11/2023.

Razlozi za izradu UPU-a:

  1. Izmjene infrastrukturnog sustava
  2. Izmjene uvjeta gradnje
  3. Izmjene pojedinih planskih rješenja
  4. Izmjene prometne mreže

KLASA: 350-02/23-02/03
URBROJ: 2198-16-03/1-24-5
Biograd na Moru, 08. siječnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA