15. travnja 2024.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU "ZAŽELI BIOGRAD" SF.3.4.11.01.0071.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. - 2027., kodni broj Ugovora SF.3.4.11.01.0071., projekt "Zaželi Biograd" te članka 40. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
"ZAŽELI BIOGRAD" SF.3.4.11.01.0071.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 21.08.2023. objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Opći cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj poziva je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.
Provedbom projekta „Zaželi Biograd“ utjecat će se na socijalnu isključenost i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina kroz pružanje pomoći u kući i pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti osobama starijim od 65 i odraslim osobama s invaliditetom na području Grada Biograda na Moru i općine Tkon. Na projektu će biti zaposleno ukupno 8 pružatelja/ica usluga, dok će skrb biti omogućena za 48 korisnika. Usluga obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Vrijednost projekta: 396.000,00 EUR (ESF+ sufinanciranje (85%), Nacionalno sufinanciranje (15%)
Trajanje projekta: 36 mjeseci
Nositelj projekta: Grad Biograd na Moru
Partneri na projektu: Općina Tkon i Udruga Nada
Ciljne skupine: Osobe starije od 65 godina i Odrasle osobe s invaliditetom

Sukladno Pozivu, korisnici projekta mogu biti:

 • Osobe starije od 65 godina
 • Odrasle osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja

UVJETI KOJE KORISNICI MORAJU ZADOVOLJITI:
1) Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:
  – za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža* u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  – za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  – za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
  * Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema HZMO-u iznosi 820,35eura (podaci za veljaču 2024.)

2) Odrasle osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA KORISNIKA:
Za prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjen prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 2. presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 3. izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,
 4. privolu za obradu osobnih podataka za svakog člana kućanstva (u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva).

Za dokazivanje pripadnosti ciljnoj skupini koristi se sljedeća dokazna dokumentacija:
1) za osobe starije od 65 godina:

 • prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu (prilaže prijavitelj)
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika (prilaže prijavitelj)
 • potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (ne prilaže prijavitelj već pribavlja nositelj projekta po službenoj dužnosti)
 • izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (prilaže prijavitelj),
 • potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (ne prilaže prijavitelj već pribavlja nositelj projekta po službenoj dužnosti)

2) Odrasle osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja

 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika (prilaže prijavitelj),
 • izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (prilaže prijavitelj),
 • potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti(prilaže prijavitelj),
 • potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (ne prilaže prijavitelj već pribavlja nositelj projekta po službenoj dužnosti).

Obrasce za prijavu je moguće preuzeti sa mrežne stranice Grada Biograda na Moru (biogradnamoru.hr) i Općine Tkon (tkon.hr).

Molimo sve zainteresirane pripadnike ciljne skupine za uključivanje u projekt da se prijave voditeljici projekta putem telefona na broj 098 394 782, putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., osobno na adresu Bukovačka ulica 23 (Poduzetnički inkubator – 1 kat) 23210 Biograd na Moru ili poštom na istu adresu s naznakom „Prijava na javni poziv - Zaželi Biograd“.

Prijave se mogu dostaviti od 16.04.2024. godine (utorak) do 30.04.2024. godine (utorak) radnim danom u periodu od 8:00 do 14:00 sati.

Nakon isteka propisanog roka izvršit će se provjera zadovoljavanja uvjeta Javnog poziva, odnosno pripadnost ciljnoj skupini pribavljanjem preostale dokazne dokumentacije, nakon čega će se kreirati rang lista sa sudionicima koji ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje na projektu, te lista čekanja.

Rang lista će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

Prednost za uključivanje ciljne skupine u projekt će se dati osobama koje su se ranije prijavile, a ispunjavaju sve potrebne uvjete.

U slučaju da se oslobodi mjesto u projektu neće se raspisivati novi javni poziv već će se pozivati osobe sa liste čekanja.

Novi javni poziv za ciljnu skupnu će se raspisati kad se iscrpe sve osobe sa liste čekanja.

KLASA: 983-01/24-03/03
URBROJ: 2198-16-01-24-1
Biograd na Moru, 15. travnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl.ing.agr.


ESF SufinanciraEU skupa 002

baner

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA