28. listopada 2022.

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru u 2023. godini

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., 77/20. i 133/20.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2023. GODINI

I.

Predmet ovog Poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru u 2023. godini (nastavno: Program javnih potreba).
Sportska zajednica Grada Biograda na Moru objedinjuje i predlaže, a Grad Biograd na Moru u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

 1. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
 2. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,

B) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

 1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

C) ORGANIZACIJA TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Biograda na Moru na lokalnoj razini

III.

Pravo podnošenja prijave programa imaju pravne osobe iz sustava sporta članice Sportske zajednice (sportski klubovi, sportska društva) ili fizičke osobe koje na temelju Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda, uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Biograda na Moru.
Pravo podnošenja prijave nemaju osobe iz prethodnog stavka ovog članka, koje nisu ispunile obveze iz ugovora zaključenog sa Sportskom zajednicom u prethodnoj proračunskoj godini.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru - http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji.
Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:

 1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike,
 2. presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba koje će realizirati prijavljeni program (diploma i licenca za trenere),
 3. kopija zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine kao i potvrdu da udruga djeluje u mandate,
 4. presliku obavijesti o upisu u Registar sportskih djelatnosti,
 5. potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija,
 6. potvrda o istinitosti i točnosti podataka.

V.

Na temelju postojećih kriterija Sportske zajednice povjerenstvo će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

VI.

Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 28. studenog 2022. godine.

Prijedlozi programa za javne potrebe u sportu Grada Biograda na Moru za 2023. god. predaju se na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BIOGRADA NA MORU
Trg kralja Tomislava 2
23 210 Biograd na Moru
s napomenom:
"PRIJAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2023.GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2023. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

Predsjednik Sportske zajednice:
Toni Tomić, v.r.

Više informacija

 • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA