Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno dana 16. travnja 2024.
 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Prijave na oglas podnose se zaključno s danom 30. travnja 2024. godine.

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno dana 15. travnja 2024.
 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Prijave se mogu dostaviti od 16.04.2024. godine (utorak) do 30.04.2024. godine (utorak) radnim danom u periodu od 8:00 do 14:00 sati.

Više informacija

Više informacija

 • Objavljeno Dana 27. veljače 2024.
 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 14. ožujka 2024. godine u 12,00 sati. Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 14. ožujka 2024. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno dana 14. veljače 2024. godine.
 • Napomena

  Rok za podnošenje ponuda i dostava ponuda:

  Ponude se dostavljaju zaključno do 01. ožujka 2024. godine

  Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23210 Biograd na Moru s naznakom – PONUDA NA NATJEČAJ ZA IZDAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARAJ.

  Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Grada Biograda na Moru svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  OBAVIJEST KANDIDATIMA - o javnom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, na radno mjesto referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

  Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica objavljen je dana 09. veljače 2024. godine u „Narodnim novinama“, br. 16/2024.

 • Status natječaja Završen
 • Poziv na testiranje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 27. veljače 2024. godine (utorak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,00 sati

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno dana 26. siječnja 2024.
 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 05. veljače 2024. godine. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine radi postavljanja dječje igraonice - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno dana 17. siječnja 2024.
 • Napomena

  Javni natječaj otvoren ima karakter trajno otvorenog natječaja .

  Rok za podnošenje zahtjeva ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu.

 • Status natječaja Otvoren

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno dana 2. veljače 2024.
 • Napomena

  Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2023./2024. objavljena dana 2. veljače 2024. godine

 • Status natječaja Otvoren
 • Odluka Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2023./2024.

Više informacija

 • Napomena

  Ponude se predaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U PERIODU 2024-2028 GODINE, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

  Rok za podnošenje ponuda je 10. siječnja 2024. godine u 12,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  „Rok dostave prijave na natječaj je do 19. 12. 2023. godine (utorak) do 10:00 h, prijava se podnosi pisanim putem na sljedeću adresu:
  BOŠANA d.o.o., Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru.
  Ponuditelj je dužan na zatvorenoj omotnici naznačiti slijedeće:
  „ NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA UZIMANJE U ZAKUP PRODAJNOG MJESTA BROJ ___ NA RIBARNICI“
  Sa druge strane omotnice ponuditelj je dužan napisati naziv i adresu prijavitelja.“

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, uz naznaku:„Zahtjev za dodjelu stana za službene potrebe – VII. poziv“.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s danom 2. siječnja 2023. godine na adresu:

  SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BIOGRADA NA MORU
  Trg kralja Tomislava 2
  23 210 Biograd na Moru

  s napomenom:
  "PRIJAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2024.GODINI“
  Za dodatne informacije obratiti se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Prijedlozi se, u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ podnose se zaključno do 15. studenoga 2023. godine neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru, ne otvarati“ na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Do 15. studenoga 2023. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine objavljena na mrežnoj stranici Grada Biograd na Moru dana 7. prosinca 2023.
 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zahtjev za natječaj mogu se podnositi do 2. studenog 2023. godine.

Više informacija

 • Napomena

  Adresa za predaju zahtjeva:

  • ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR
  • e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr
 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnoj ploči Grada Biograda n/M te na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Zadar

Više informacija

 • Objavljeno Javni natječaj je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru
 • Napomena

  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata objavljena dana 10. listopada 2023. godine.

 • Status natječaja Završen
 • Poziv na testiranje dana 16.10.2023. (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,00 sati

Više informacija

 • Objavljeno KONAČNA LISTA za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2023./2024. objavljen dana 27. studenog 2023.
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Poništen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 09. kolovoza 2023. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine objavljena dana 19. rujna 2023.
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – viši referent za naplatu – 1 izvršitelj/izvršiteljica objavljen je dana 28. srpnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, br. 87/2023.
 • Napomena

  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši referent na naplatu - vježbenik – NE OTVARAJ“.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, dana 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,30 sati

 • Status natječaja Završen
 • Poziv na testiranje 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,30 sati

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno 20. veljače 2023.
 • Napomena

  Rok za podnošenje ponuda je 28. veljače 2023. godine. Ponude slati na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava - kioska u Biogradu na Moru - NE OTVARAJ“, a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Objavljeno 16. veljače 2023.
 • Napomena

  Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama osnivača Društva – Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

  Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o., Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE“.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Objavljeno Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2022/2023. objavljen dana 15. ožujka 2023.
 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 15. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 13. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje i pregled ponuda obavit će Povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 dana 06. veljače 2023. s početkom u 12.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 06. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 03. veljače 2023. godine, s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Odluci gradonačelnika o produženju roka za prijavu na javni natječaj za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru (KLASA: 370-01/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-10, od 7. veljače 2023. godine), Javni natječaj otvoren je zaključno do 1. ožujka 2023. godine.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Rok za dostavu ponuda je 24. siječnja 2023. godine do 11.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave na području grada Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 23. siječnja 2023. godine s početkom u 09,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 09. siječnja 2023. godine s početkom u 13,00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Napomena

  Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 20. prosinca 2022. godine u 13.00 sati.

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.
Stranica 1 od 4
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA