Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru biraju se:

  1. Ivan Mrkić, za predsjednika
  2. Valentina Filipović, za članicu
  3. Angela Vuksan, za članicu
  4. Ante Fuzul, za člana
  5. Leo Zorica, za člana
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA