Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru biraju se:

  1. Nikoleta Mustapić, za predsjednika
  2. Angela Vuksan, za člana
  3. Valentina Filipović, za člana
  4. Ratko Krstinić, za člana
  5. Leo Zorica, za člana
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA