Gradsko vijeće

Ivana Stamičar
Ivana Stamičar Predsjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (HDZ)
Tomislav Knez
Tomislav KnezPotpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)
Ratko Krstinić
Ratko KrstinićPotpredsjednik Gradskog vijeća (SDP)
Nikoleta Mustapić
Nikoleta Mustapić(HDZ)
Suzana Tolić
Suzana Tolić(HDZ)
Šime Mršić
Šime Mršić(HDZ)
Danijel Šangulin
Danijel Šangulin(HDZ)
Toni Bogdanić
Toni Bogdanić(HDZ)
Ivan Mrkić
Ivan Mrkić(HDZ)
Ante Fuzul
Ante Fuzul(Lista grupe birača)
Mišel Tepša
Mišel Tepša(Lista Grupe Birača)
Robert Pelicarić
Robert Pelicarić(Lista grupe birača)
Leo Zorica
Leo Zorica(Lista Grupe Birača)
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA