Sadržaj po oznakama: Komunalni otpad

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da od 15.11.2021. godine počinjemo sa podjelom posuda za plastični i biorazgradivi komunalni otpad prema slijedećem rasporedu:

DATUM PODJELE PODRUČJE PODJELE
15.11. do 20.11.2021.   -      KOSA ZAPAD
22.11. do 24.11.2021.   -      KOSA ISTOK
25.11. do 29.11.2021.   -      JAZ,VRULJINE,KOŽINA,BOŠANA
30.11. do 01.12.2021.   -      ZAGREBAČKA, JANKOLOVICA, Dr. FRANJE TUĐMANA
02.12. do 04.12.2021.   -      DUBROVAČKA ulica, METERIZE
06.12. do 09.12.2021.   -      GRANDA
10.12. do 13.12.2021.   -      RUST
14.12. do 16.12.2021.   -      TUČE
17.12. do 20.12.2021.   -      CENTAR
21.12. do 22.12.2021.   -      KUMENAT
27.12. do 30.12.2021.   -      POLUOTOK

BOŠANA d.o.o.

Kategorija Obavijesti
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA