Grb i zastava Grada Biograda na Moru

Grad Biograd na Moru ima grb i zastavu. Prvi, stari mletački grb Biograda zabilježen je 1574. godine. Novi grb izradio je Simičić iz Zadra po zamisli Šime Ljubića (1822-1896), poznatog historiografa.

Grb Grada Biograda na Moru je povijesni grb Grada. Grb Grada je u gornjoj polovici uglastog pravokutnog oblika, a u donjoj polovici je zaobljen do točke u kojoj se sijeku obje osnovice.

Grb u cijelosti predstavlja štit koji je kvadriran, prvo i četvrto polje unutar grba smješteni su dijagonalno unutar kojih je crveno-srebreno šahirano polje 5x5. Šahirano polje počinje poljem crvene boje, a na svakom šahiranom polju nalazi se Tomislavova kruna - kruna kralja Tomislava zlatno-žute boje.

Na ostalom dijelu grba, drugo i treće polje smješteni dijagonalno sadrže gradske kule sa dvostrukim krovištem i sa otvorenim gradskim vratima do ispod prve polovice kule, sve sa podlogom u smeđoj boji. Kule čije kamenje je smeđe boje smještene su na zelenom tlu. Nebo je plave boje.

Zastava Grada Biograda na Moru je pravokutnog oblika s omjerom stranica širine i dužine zastave 1: 2. Zastava Grada Biograda na Moru sastoji se od plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.

Grb

Image

Zastava

Image
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA