Obavijesti

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-03/14-01/01, URBROJ: 2198/16-01-16-44, od 23. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada…
Objavljeno: Srijeda, 28 rujna 2016 14:40
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja…
Objavljeno: Četvrtak, 08 rujna 2016 14:27
KLASA: 021-05/16-01/10 UR.BROJ: 2198/16-02-16-1 Biograd na Moru, 05. rujna 2016. godine V I J E Ć N I C I M A Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru   PREDMET: POZIV za 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.   Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća…
Objavljeno: Srijeda, 07 rujna 2016 15:00
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2), za javnu raspravu, KLASA: 350-02/16-03/05, URBROJ: 2198/16-01-16-42, od 01. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Četvrtak, 01 rujna 2016 14:55
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja…
Objavljeno: Utorak, 23 kolovoza 2016 11:07
Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 11. rujna 2016. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 10. rujna 2016. i nedjelju 11. rujna 2016. godine. Pozivaju se birači da…
Objavljeno: Četvrtak, 01 rujna 2016 10:17
Stranica 40 od 42

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA