Otvorena savjetovanja

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 21. siječnja 2020. godine do 29. siječnja 2020. godine

word

  Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (36kB)

word

  Obrazac br. 1. - dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (44kB)

word  Obrazac br. 2. - sudjelovanja u internetskom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (170kB)


Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 21. siječnja 2020. godine do 29. siječnja 2020. godine

word

  Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (36kB)

word

  Obrazac br. 1. - dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (44kB)

word  Obrazac br. 2. - sudjelovanja u internetskom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (170kB)


Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 16. siječnja 2020. godine do 31. siječnja 2020. godine

word

  Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (36kB)

word

  Obrazac br. 1. - dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (44kB)

word  Obrazac br. 2. - sudjelovanja u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (170kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA