Obavijesti

Za čišći i ljepši BIOGRAD! BOŠANA d.o.o.
Objavljeno: Utorak, 22 rujna 2020 09:40
O B A V I J E S T u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2020./2021. Grad Biograd na…
Objavljeno: Petak, 04 rujna 2020 12:34
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad), za javnu…
Objavljeno: Utorak, 01 rujna 2020 13:57
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 31. srpnja 2020. godine donosi ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.
Objavljeno: Petak, 31 srpnja 2020 16:40
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T2), za javnu raspravu, KLASA: 350-02/19-03/09, URBROJ: 2198/16-01-20-28, od 13. srpnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU…
Objavljeno: Utorak, 14 srpnja 2020 13:29
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa - Bučina i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone trgovačke namjene (K2), autobusni kolodvor (K5)…
Objavljeno: Ponedjeljak, 13 srpnja 2020 08:52
Stranica 17 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA