Obavijesti

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), te članka 35. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj…
Objavljeno: Petak, 29 lipnja 2018 14:54
Biograd na Moru, 15.06.2018. Obavijest građanima Obavještavaju se građani Grada Biograda na Moru da od 18. lipnja 2018. godine, Bošana d.o.o. uvodi dežurstvo za prijavu tehničkih nedostataka i kvarova. Dežurstvo traje subotom, nedjeljom i državnim blagdanima, te u terminu izvan uredovnog radnog vremena. Kontakt broj: 091 383 7163   S…
Objavljeno: Petak, 15 lipnja 2018 14:56
KLASA: 008-02/18-01/01URBROJ: 2198/16-03/21-18-1Biograd na Moru, 11. lipnja 2018. godine O B A V I J E S T  G R A Đ A N I M A Poštovani,ovim putem obavješćujemo Vas da je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 3. sjednici, održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo ,,Odluku…
Objavljeno: Ponedjeljak, 11 lipnja 2018 14:09
KLASA: 320-01/18-01/03    URBROJ: 2198/16-01-18-2Biograd na Moru, 28. svibnja 2018. godine Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.), Grad Biograd na Moru objavljuje O B A V I J E S T O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE…
Objavljeno: Ponedjeljak, 28 svibnja 2018 14:23
HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA, PODRUŽNICA ZADARSKE ŽUPANIJE savjetuje vezano za BOLEST ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE! Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom…
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 svibnja 2018 09:38
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. točke 7. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09, 3/13 i 8/13), gradonačelnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Petak, 18 svibnja 2018 14:07
Stranica 13 od 26

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA