Obavijesti

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/18-03/01, URBROJ: 2198/16-01-21-28, od 15. lipnja 2021. godine, Jedinstveni…
Objavljeno: Srijeda, 16 lipnja 2021 14:00
Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje   JAVNI POZIVzainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,kućanstava i stanova u Republici…
Objavljeno: Srijeda, 16 lipnja 2021 13:50
„Produženje iskaznica za pesticide – nakon proteka roka od 5 godina na koji su izdane iskaznice za pesticide iste je potrebno obnoviti pohađanjem dopunske izobrazbe, kako bi mogli nesmetano koristiti sredstva za zaštitu bilja.Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14, 115/18), Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“, kao ovlaštena institucija Ministarstva…
Objavljeno: Petak, 11 lipnja 2021 10:53
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 402-10/20-01/05URBROJ: 2198/16-03/1-21-4Biograd na Moru, 31. svibnja 2021. O B A V I J E S T Obavještavaju se zakupci javnih površina na području grada Biograda na Moru koji imaju sklopljene ugovore sa Gradom Biogradom na Moru za postavljanje pokretnih naprava (…
Objavljeno: Utorak, 01 lipnja 2021 13:01
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-02/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 svibnja 2021 14:21
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-03/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24.…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 svibnja 2021 14:16
Stranica 10 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA