Obavijesti

    Za čišći i ljepši BIOGRAD! BOŠANA d.o.o.
Objavljeno: Ponedjeljak, 25 svibnja 2020 11:35
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/18-03/02, URBROJ: 2198/16-01-20-32, od 21. travnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje…
Objavljeno: Utorak, 21 travnja 2020 15:12
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 5/2005) i Detaljnog plana uređenja…
Objavljeno: Utorak, 21 travnja 2020 15:06
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013), Detaljnog…
Objavljeno: Utorak, 21 travnja 2020 14:57
Udruga „Inovativni projekti“ zajedno s Hrvatskom zajednicom županija provodi projekt „OPGovi Hrvatske“. Način funkcioniranja naše web platforme www.opgovi.hr je vlastito dodavanje podataka od strane OPG-ova s obzirom da se radi o osobnim podatcima. U Hrvatskoj je registrirano 162.966 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Rijetki među njima imaju vlastitu internetsku stranicu putem koje…
Objavljeno: Petak, 10 travnja 2020 08:32
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1) uz Kumenat istok i Kumenat zapad, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA…
Objavljeno: Srijeda, 08 travnja 2020 13:32
Stranica 9 od 31

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA