Obavijesti

GRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKLASA: 350-02/21-03/01URBROJ: 2198/16-03/1-21-8Biograd na Moru, 04. studenog 2021. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste…
Objavljeno: Petak, 05 studenoga 2021 08:33
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu  RUDIĆ ANĐELKO, BIOGRAD NA MORU, KALNIČKA 8, u predmetu dostave opomene za neodržavanje poljoprivredno…
Objavljeno: Četvrtak, 04 studenoga 2021 07:35
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu LUCIN KRSTO, BIOGRAD NA MORU, GRGURA NINSKOG 12, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga…
Objavljeno: Utorak, 19 listopada 2021 07:59
Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obavještava stipendiste Grada Biograda na Moru koji već imaju sklopljen ugovor, o obvezi dostave potvrde o svom statusu te uvjerenje o prebivalištu  sukladno članku 28. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/16. i 10/17.), najkasnije do…
Objavljeno: Srijeda, 22 rujna 2021 12:57
U nedjelju, 3. listopada 2021. godine, održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Obavještavaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost…
Objavljeno: Srijeda, 01 rujna 2021 12:24
OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2021./2022. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni…
Objavljeno: Utorak, 31 kolovoza 2021 12:11
Stranica 8 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA