Obavijesti

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 studenoga 2019 08:24
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013), Detaljnog…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 studenoga 2019 08:03
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1) („Službeni glasnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 studenoga 2019 08:01
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 5/2005) i Detaljnog plana uređenja…
Objavljeno: Petak, 15 studenoga 2019 14:04
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Biograda na Moru u predmetu Zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja podnositelja LA GENTE j.d.o.o., Ivana Tkalčića 70, Zagreb donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom.
Objavljeno: Petak, 15 studenoga 2019 12:20
KLASA: 350-02/19-03/05URBROJ: 2198/16-03/1-19-7Biograd na Moru, 24. listopada 2019. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog…
Objavljeno: Četvrtak, 24 listopada 2019 09:49
Stranica 8 od 26

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA