Obavijesti

BOŠANA d.o.o. - UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE_KOMPOSTIRANJE JE PRIRODAN NAČIN RECIKLIRANJA Više od trećine ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad. Prikupljeni ostatci nisu smeće, već su visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta. Kompostiranje je prirodni ciklus pretvaranja biootpada u plodni humus. Pravilan odabir materijala za kompost te njegovo…
Objavljeno: Srijeda, 05 siječnja 2022 23:23
Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, dana 28. prosinca 2021. godine, utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.  Prijedlog liste za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022.
Objavljeno: Srijeda, 29 prosinca 2021 09:57
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 za javnu raspravu, KLASA: 350-02/21-03/01, URBROJ: 2198/16-01-21-26, od 28. prosinca 2021. godine, Jedinstveni…
Objavljeno: Utorak, 28 prosinca 2021 13:57
Na temelju članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. I 4/21.) i članka 3. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/16. i 6/20.), te Odluke Stožera Civilne zaštite Republike…
Objavljeno: Petak, 24 prosinca 2021 12:03
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/21-01/14URBROJ: 2198/16-02-21-1Biograd na Moru, 20. prosinca 2021. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: P O Z I V za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 20 prosinca 2021 22:47
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu PEDIŠIĆ ANTE, BIOGRAD NA MORU, I. Meštrovića 48, u predmetu dostave opomene za neodržavanje…
Objavljeno: Utorak, 30 studenoga 2021 14:18
Stranica 6 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA