Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 12:40
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.,) i članku 16. Odluke o provedbi izbora…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 12:05
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU BIOGRAD NA MORU, 30. travnja 2021. Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima  („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, sastavilo je i objavljuje ZBIRNU LISTUPRAVOVALJANIH KANDIDATURAZA IZBOR GRADONAČELNIKAGRADA BIOGRADA…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 10:03
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021. Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja ANTE FUZUL, ROBERT PELICARIĆ, MIŠEL TEPŠA, utvrdilo…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 09:56
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU BIOGRAD NA MORU, 30. travnja 2021. Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, sastavilo je i objavljuje ZBIRNU LISTUPRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTAZA IZBOR ČLANOVA…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 09:50
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU BIOGRAD NA MORU, 30. 04. 2021. Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 09:41
Stranica 6 od 34

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA