Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 13:02
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORU IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članku 16. Odluke o provedbi…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 12:58
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 12:57
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21) i članku 16. Odluke o provedbi izbora…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 12:53
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 12:50
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članku 16. Odluke o provedbi…
Objavljeno: Petak, 30 travnja 2021 12:43
Stranica 5 od 34

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA