Obavijesti

Dječji vrtić "Biograd" i Društvo Naša Djeca Biograd u srijedu 24. siječnja 2018. započinju novi ciklus programa radionica za roditelje "Rastimo zajedno".U današnje vrijeme kada se susreću s mnoštvom poruka o poželjnom načinu podizanja djece, roditelji često imaju pitanja i nedoumice. Postavljate li sebi kao roditelj neka od ovih pitanja:Postupam…
Objavljeno: Petak, 19 siječnja 2018 13:30
KLASA: 021-05/17-01/13    URBROJ: 2198/16-02-17-1Biograd na Moru,  29. prosinca 2017. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru   PREDMET: POZIV za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13.…
Objavljeno: Utorak, 02 siječnja 2018 12:30
Na temelju članka 10. Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15., 4/15. i 10/17.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 19. prosinca 2017. godine upućuje POZIV…
Objavljeno: Srijeda, 20 prosinca 2017 14:22
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGRADONAČELNIK KLASA: 604-02/17-01/09URBROJ: 2198/16-01-17-5Biograd na Moru, 18. prosinca 2017. Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst i 4/15. ) te čl. 24. Odluke o stipendiranju učenika i…
Objavljeno: Utorak, 19 prosinca 2017 09:35
KLASA: 350-02/17-02/01URBROJ: 2198/16-03/1-17-5Biograd na Moru, 06. prosinca 2017. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i Odluci o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2017), Jedinstveni upravni odjel Grada…
Objavljeno: Četvrtak, 07 prosinca 2017 08:14
KLASA: 021-05/17-01/12UR.BROJ: 2198/16-02-17-1Biograd na Moru, 28. studenoga 2017. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru P R E D M E T:  P O Z I V  za  4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 69.…
Objavljeno: Srijeda, 29 studenoga 2017 14:43
Stranica 32 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA