Obavijesti

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 11. rujna 2016. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 10. rujna 2016. i nedjelju 11. rujna 2016. godine. Pozivaju se birači da…
Objavljeno: Četvrtak, 01 rujna 2016 10:17
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1), za javnu raspravu, KLASA: 350-02/16-03/04, URBROJ: 2198/16-01-16-41, od 29. srpnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 01 rujna 2016 10:08
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja…
Objavljeno: Srijeda, 13 srpnja 2016 13:00
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja…
Objavljeno: Ponedjeljak, 04 srpnja 2016 09:57
KLASA: 021-05/16-01/08   UR.BROJ: 2198/16-02-16-1   Biograd na Moru, 20. lipnja 2016. godine V I J E Ć N I C I M A   Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru   P R E D M E T:  P O Z I V  za  31. sjednicu Gradskog vijeća Grada…
Objavljeno: Ponedjeljak, 27 lipnja 2016 15:49
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja…
Objavljeno: Ponedjeljak, 13 lipnja 2016 15:29
Stranica 32 od 33

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA