Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu PERAIĆ BOŽO, POLAČA 25, u predmetu dostave opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA:…
Objavljeno: Utorak, 08 ožujka 2022 12:51
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu ČOKRLIĆ LOVORKA, ZAGREB, LANIŠTE 10, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno…
Objavljeno: Ponedjeljak, 07 ožujka 2022 12:09
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina,…
Objavljeno: Ponedjeljak, 07 ožujka 2022 07:06
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnik KLASA:604-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-22-15Biograd na Moru, 02. ožujka 2022. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika…
Objavljeno: Petak, 04 ožujka 2022 08:48
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru za javnu raspravu, KLASA: 350-02/19-03/12, URBROJ: 2198-16-01-22-28, od 23. veljače 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda…
Objavljeno: Četvrtak, 24 veljače 2022 13:25
GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆEOdbor za izbor i imenovanja KLASA: 021-05/21-03/02URBROJ: 2198-16-02-22-21Biograd na Moru, 21. veljače 2022. godine Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, br. 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Srijeda, 23 veljače 2022 08:58
Stranica 4 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA