Obavijesti

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje IZMJENE GODIŠNJEG PLANAraspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija…
Objavljeno: Utorak, 18 svibnja 2021 12:34
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORU             IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) i članku 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada…
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 svibnja 2021 11:48
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-02/01URBROJ: 2198/1-2021Biograd Na Moru, 17.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru utvrdilo je i objavljuje REZULTATEIZBORA…
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 svibnja 2021 08:58
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-03/01URBROJ: 2198/1-2021Biograd Na Moru, 17.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru utvrdilo…
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 svibnja 2021 08:55
Cijenjeni korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i ostalog reciklabilnog komunalnog otpada, POZIVAMO VAS NA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU KOMPOSTERA za samostalno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada (ostatci voća i povrća, pokošena trava, lišće, usitnjeno tanje granje, ljuske jaja, piljevina, ostatci cvijeća…) u vlastitim vrtovima,…
Objavljeno: Petak, 07 svibnja 2021 11:35
Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže. Dana 03.05.2021 u vremenu 10:00 - 13:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:…
Objavljeno: Ponedjeljak, 03 svibnja 2021 07:08
Stranica 4 od 34

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA