Obavijesti

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) te članka 35. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj…
Objavljeno: Petak, 23 ožujka 2018 14:33
KLASA: 021-05/18-01/03    URBROJ: 2198/16-02-18-1Biograd na Moru, 21. ožujka 2018. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET:  P O Z I V  za  7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",…
Objavljeno: Četvrtak, 22 ožujka 2018 07:31
Prenosimo Obavijest Komunalac d.o.o. broj 123/18-3 od 19. ožujka 2018. godine u cijelosti: "Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Biogradu na Moru, dana 20. ožujka (utorak) u vremenu od 9:00 do 12:00 sati bez vodoopskrbe će ostati dio Vukovarske ulice, Zagrebačka i Osječka ulica i ulice koje su oslonjene na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 19 ožujka 2018 11:59
HRVATSKA  POLJOPRIVREDNO – ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA ZADARSKE ŽUPANIJE02.03.2018. Obavijest poljoprivrednicima! Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba Zadarske županije organizira Osnovnu izobrazbu o održivoj uporabi pesticida u Benkovcu, u Gradskoj knjižnici, u terminu od 13. - 15. ožujka 2018., u trajanju od 9.00 – 14.00 sati.Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici, kojima…
Objavljeno: Petak, 02 ožujka 2018 11:16
Grad Biograd na Moru obavještava pravne i fizičke osobe, vlasnike/korisnike nekretnina na području grada Biograd na Moru da će se temeljem odredbe članka 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09., 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) , naknada za uređenje voda i komunalna naknada naplaćivati putem…
Objavljeno: Četvrtak, 01 ožujka 2018 10:02
Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero Javna ustanova Park prirode Vransko jezero provodi projekt “Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (šifra projekta KK.06.1.2.01.0014).Ukupna vrijednost Projekta…
Objavljeno: Ponedjeljak, 26 veljače 2018 14:55
Stranica 30 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA