Obavijesti

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja park šume Soline, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo izradi Urbanističkog plana uređenja park šume…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 studenoga 2019 08:29
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOSTo…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 studenoga 2019 08:24
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013), Detaljnog…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 studenoga 2019 08:03
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1) („Službeni glasnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 studenoga 2019 08:01
Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj: 5/2005) i Detaljnog plana uređenja…
Objavljeno: Petak, 15 studenoga 2019 14:04
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Biograda na Moru u predmetu Zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja podnositelja LA GENTE j.d.o.o., Ivana Tkalčića 70, Zagreb donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom.
Objavljeno: Petak, 15 studenoga 2019 12:20
Stranica 24 od 42

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA