Obavijesti

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje   JAVNI POZIVzainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,kućanstava i stanova u Republici…
Objavljeno: Srijeda, 16 lipnja 2021 13:50
„Produženje iskaznica za pesticide – nakon proteka roka od 5 godina na koji su izdane iskaznice za pesticide iste je potrebno obnoviti pohađanjem dopunske izobrazbe, kako bi mogli nesmetano koristiti sredstva za zaštitu bilja.Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14, 115/18), Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“, kao ovlaštena institucija Ministarstva…
Objavljeno: Petak, 11 lipnja 2021 10:53
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 402-10/20-01/05URBROJ: 2198/16-03/1-21-4Biograd na Moru, 31. svibnja 2021. O B A V I J E S T Obavještavaju se zakupci javnih površina na području grada Biograda na Moru koji imaju sklopljene ugovore sa Gradom Biogradom na Moru za postavljanje pokretnih naprava (…
Objavljeno: Utorak, 01 lipnja 2021 13:01
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-02/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 svibnja 2021 14:21
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-03/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24.…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 svibnja 2021 14:16
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORU             IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA    Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) i članku 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora…
Objavljeno: Srijeda, 19 svibnja 2021 14:05
Stranica 3 od 34

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA