Obavijesti

GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/21-03/02URBROJ: 2198-16-02-22-27 Biograd na Moru, 25. ožujka 2022. godine Na temelju članka 9. i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (“Službeni glasnik Grada Biograda na Moru”, broj 5/14. i 2/18.), nakon provedenih tajnih izbora na 7. sjednici Gradskog vijeća…
Objavljeno: Subota, 26 ožujka 2022 08:35
KLASA: 024-01/22-02/02 URBROJ: 2198-16-02-22-1Biograd na Moru, 16. ožujka 2022. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: P O Z I V za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09.,…
Objavljeno: Petak, 18 ožujka 2022 09:57
Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže. Dana 19.03.2022 u vremenu 09:00 - 13:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:…
Objavljeno: Četvrtak, 17 ožujka 2022 11:25
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/21-03/02, URBROJ: 2198-16-01-22-18, od 11. ožujka 2022. godine, Jedinstveni…
Objavljeno: Ponedjeljak, 14 ožujka 2022 09:24
Obavještavaju se svi zainteresirani građani Grada Biograda na Moru, da od ponedjeljka 14.ožujka 2022., mogu preuzeti komposter u reciklažnom dvorištu Biograd i to svakim radnim danom ( Ponedjeljak – Petak) u terminu od 07,00 do 19,00 sati, te subotom od 07,00 do 17,00 sati.
Objavljeno: Petak, 11 ožujka 2022 14:21
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu EŠKINJA ZORKA, SV. FILIP I JAKOV, IVANA DANILA 1, u predmetu dostave opomene za…
Objavljeno: Četvrtak, 10 ožujka 2022 08:20
Stranica 3 od 41

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA