Printaj ovu stranu

Obavijest građanima Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 11. lipnja 2018. 14:09

KLASA: 008-02/18-01/01
URBROJ: 2198/16-03/21-18-1
Biograd na Moru, 11. lipnja 2018. godine

O B A V I J E S T  G R A Đ A N I M A

Poštovani,
ovim putem obavješćujemo Vas da je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 3. sjednici, održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo ,,Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu’’, kojom su propisane agrotehničke mjere, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te posebne mjere zaštite od požara kojih su se vlasnici ili korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni pridržavati. Također, važećom Odlukom o komunalnom redu (,,Službeni glasnik Grada Biograda na Moru’’, broj 07/2009., 11/2013. i 05/2015.), u odredbama članka 14. i 15. propisan je način uređenja okućnica za područje grada Biograda na Moru kojih su se vlasnici ili korisnici stambenih zgrada, poslovnih prostora i građevinskih zemljišta dužni pridržavati.

U skladu s navedenim, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru POZIVA sve vlasnike i korisnike da postupe po odredbama prethodno navedenih Odluka kako bih se zaštitilo zdravlje i sigurnost ljudi, smanjilo nekontrolirano širenje i opasnost od raznih glodavaca i gmazova, te drastično smanjila opasnost od požara tijekom turističke sezone, u protivnom Komunalno redarstvo ovog Jedinstvenog upravnog odjela postupat će u skladu s prekršajnim i drugim odredbama unutar zakonskih propisa.

Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA