Obavijest o provođenju obvezatne preventivne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 09. travnja 2018. 14:17

Obvezatnu preventivnu deratizaciju i larvicidnu dezinsekciju na području Grada Biograda na Moru provoditi će djelatnici tvrtke Ciklon d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline Zadar, od 10. travnja do 16. travnja 2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.
Molimo pučanstvo da se pridržava uputa djelatnika tvrtke Ciklon d.o.o.

S poštovanjem!
Ciklon d.o.o.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA