KONAČNA LISTA za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2017/2018.

Objavljeno: Utorak, 06. veljače 2018. 13:18

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik

KLASA: 604-02/17-01/64
URBROJ: 2198/16-01-18-5
Biograd na Moru, 02. veljače 2018.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst i 4/15. ) te čl. 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 11/2016. i 10/2017. ) a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018. godini od 21. prosinca 2017. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 02. veljače 2018. godine utvrđuje

 

KONAČNU LISTU
za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru
u akademskoj godini 2017/2018.

 

I.

Konačna lista za dodjelu studenstkih stipendija Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2017/2018. po drugom javnom natječaju objavljenom dana 21. prosinca 2017. godine, zaključuje se sa rednim brojem 2., kako slijedi:

II. godina preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija

1. ANTONIO LEDENKO, Biograd na Moru,  - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, fakultet ekonomije i turizma „Mijo Mirković“

III. godina preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija

2. ANTE BANIĆ, Biograd na Moru – Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

II.

Ova Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2017/2018. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing.agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA