DOSTAVA rješenja javnom objavom 15. studenog 2017. godine

Objavljeno: Srijeda, 15. studenoga 2017. 12:41

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate javnih prihoda - komunalnog doprinosa, poreza na kuću za odmor u 2017. godini, Rješenja o naknadi za uređenje voda i Rješenja o komunalnoj naknadi donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom:

  1. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom komunalnog doprinosa - Tomislav Desnica, Selo 144, Vrana, 23211 Pakoštane (OIB: 54761711341)
  2. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom Rješenja o porezu na kuću za odmor u 2017. godini - Ružica Cupać, Vatroslava Lisinskog 3A, 23000 Zadar (OIB: 51497215631)
  3. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom naknade za uređenje voda - Marijana Galić, Selo 29, Vrana, 23211 Pakoštane (OIB: 65154408805)
  4. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom komunalne naknade - Marijana Galić, Selo 29, Vrana, 23211 Pakoštane (OIB: 65154408805)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA