OBAVIJEST za studente korisnike stipendije Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 17. listopada 2017. 10:08

Biograd na Moru, 17. listopada 2017. godine

1. OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU (ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU)
Obavještavamo studente, korisnike stipendije Grada Biograda na Moru, da je sukladno Odluci o stipendiranju studenata odnosno Odluci o stipendiranju učenika i studenata i Ugovoru o korištenju stipendije potrebno dostaviti :
• potvrdu o završetku studija ili fotokopiju diplome
Potvrdu ili fotokopiju diplome je potrebno je dostaviti radi reguliranja preuzetih obveza Ugovorom o stipendiranju u roku od 15 dana od završetka studija.
NAPOMENA:
Dostava potrebne potvrde ili fotokopija diplome odnosi se na studente korisnike potpisanih Ugovora o korištenju stipendije Grada Biograda na Moru za preddiplomski studij, integrirani studij i diplomski studij.
Dostava službene dokumentacije je u skladu s potpisanim Ugovorima (predlažemo studentima da se podsjete na odredbe potpisanih Ugovora ).
Potvrda ili fotokopija diplome se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 1. Dokumentaciju možete dostaviti  osobno ili poštom na navedenu adresu.

Ukoliko imate nejasnoće u vezi dostave dokumentacije, dodatna objašnjenja možete dobiti na brojeve telefona 023/383-150 (Nevenka Lukin, dipl. iur. – voditeljica Odsjeka).
GRAD BIOGRAD NA MORU


2. OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU (ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU)
Obavještavamo studente, korisnike stipendije Grada Biograda na Moru, da je sukladno Odluci o stipendiranju studenata odnosno Odluci o stipendiranju učenika i studenata i Ugovoru o korištenju stipendije  potrebno dostaviti :
• potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu i potvrdu o prebivalištu za korisnike stipendije kojima je stipendija dodijeljena u akademskoj 2015/2016. godini, te korisnike stipendije kojima je stipendija dodijeljena u akademskoj 2016/2017. godini.
Potvrde je potrebno dostaviti do 31. listopada 2017. godine radi reguliranja preuzetih obveza Ugovorom o stipendiranju.
NAPOMENA:
Dostava potrebnih potvrda odnosi se na studente korisnike potpisanih Ugovora o korištenju stipendije Grada Biograda na Moru za preddiplomski studij, integrirani studij i diplomski studij.
Dostava službene dokumentacije je u skladu s potpisanim Ugovorima (predlažemo studentima da se podsjete na odredbe potpisanih Ugovora ).
Potvrde se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 1. Dokumentaciju možete dostaviti  osobno ili poštom na navedenu adresu.

Ukoliko imate nejasnoće u vezi dostave dokumentacije, dodatna objašnjenja možete dobiti na brojeve telefona 023/383-150 (Nevenka Lukin, dipl. iur. – voditeljica Odsjeka).
GRAD BIOGRAD NA MORU

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA