DOSTAVA rješenja javnom objavom 6. ožujka 2017. godine

Objavljeno: Ponedjeljak, 06. ožujka 2017. 10:32

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom:

  1. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Marija Omejec, Viteza Grigora 15, 10430 Samobor (OlB: 27386698728);
  2. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Igor Šangulin, Ulica Matka Laginje 4, 10000 Zagreb, (OIB: 31403182289).

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA