Printaj ovu stranu

DOSTAVA rješenja javnom objavom 3. veljače 2017. godine

Objavljeno: Petak, 03. veljače 2017. 14:20

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate poreza na tvrtku ili naziv u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom:

  1. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Mladen Dominis, Galijotova 8, Biograd na Moru kao vl. MAREA lakirerski obrt, Galijotova 8, Biograd na Moru (OlB 64111526388)
  2. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Marsel Nikolla, Obala kralja Petra Krešimira IV 13, Biograd na Moru, vl. trgovačkog obrta MARSEL, Obala kralja Petra Krešimira IV 15, Biograd na Moru, (OIB:42022908694)
  3. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Jasminka Štampalija, Ante Starčevića 6, Biograd na Moru, vl. T.O. "RAFFAELLA", aNTE sTARČEVIĆA 6, Biograd na Moru, (OIB:21539924298)
  4. Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - MAX TRAVEL j.d.o.o., Osječka 65, Biograd na Moru, (OIB:49953341857)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA