ODLUKA o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2016/2017. godini

Objavljeno: Utorak, 08. studenoga 2016. 13:27

KLASA:604-02/16-01/03
UR.BROJ:2198/16-01-16-5
Biograd na Moru, 08. studenoga 2016. godine
     
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.) i članka 19. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 07. studenoga 2016. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2016/2017. godini

I.

    Dodjeljuje se šesnaest (16) stipendija studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, u akademskoj 2016/2017. godini i to:
•    DORI LUKAČIĆ, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva,
•    ALDU TOLIĆ, Fakultet građevinarstva, arhitektura i geodezije Sveučilišta u Splitu - preddiplomski stručni studij Građevinarstva,
•    MANUELU WAGNER, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi,
•    VANNI TOLIĆ, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - preddiplomski studij Poslovna ekonomija – smjer Financije i računovodstvo,
•    KATII ŠARLIJA, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Muzikologije,
•    IVANU FILIPOVIĆ, Veleučilište u Šibeniku - stručni studij Prometa smjer Cestovni -promet,
•    LORI NOVAKOVIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u  Splitu - sveučilišni preddiplomski studij Informatike,
•    KARMEN VRANKULJ, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,
•    LOVRI ČIRJAK, Veleučilište u Šibeniku - stručni studij Prometa - smjer Cestovni promet,
•    ANETI DOMINIS, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,
•    IVONI KOLA, Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  -  preddiplomski stručni studij Građevinarstva, smjer opći,
•    LUCIJI PLAZONIĆ, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva,
•    DAVORU EŠKINJA, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa,
•    MII DELIN, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - sveučilišni preddiplomski studij Matematike,
•    TONIU WAGNER, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - preddiplomski sveučilišni studij Povijesti, Talijanskog jezika i talijanske književnosti,
•    ŠIMI BARIĆ, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa.

II.

Dodjeljuje se šest (6) stipendija studentima II. godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, u akademskoj 2016/2017. godini i to:
•    KRISTINI DEUR, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu – sveučilišni preddiplomski studij  - Biologije i ekologije mora,
•    MIHAELI BARIŠIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,
•    MONIKI MIKULIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - sveučilišni preddiplomski studij Matematike – smjer: nastavnički,
•    LOVRI PANĐA, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene geografije,
•    PAULI SAKIĆ, Fakultet građevinarstva, arhitektura i geodezije Sveučilišta u Splitu - preddiplomski stručni studij Građevinarstva,
•    JOSIPU KNEZ, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Filozofsko-teološki studij.

III.

Dodjeljuje se četiri (4) stipendije studentima III. godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, u akademskoj 2016/2017. godini i to:
•    MARINU TRAJKOV, Sveučilište u Zadru - preddiplomski jednopredmetni sveučilišni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi,
•    ANA-MARIJI BAJAN, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,
•    MARINU NIKŠA, Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR Zaprešić Dislocirani studij u Biogradu na Moru-preddiplomski stručni studij Poslovne ekonomije i financija,
•    MARIU MRŠIĆ, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Geografije, smjer nastavnički i teološko-katehetski studij.

IV.

Dodjeljuje se šest (6) stipendija studentima I. godine diplomskih sveučilišnih i specijalističkih  studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, u akademskoj 2016/2017. godini i to:
•    IVI MOROŽINU, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-diplomski sveučilišni studij Agrarna ekonomika,
•    ANDRI ŠARLIJA, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu – diplomski sveučilišni studij Pomorske nautike,
•    ANI LUKAČIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - sveučilišni diplomski studij Primijenjene matematike,
•    VALENTINI PANĐA, Veleučilište u Šibeniku- specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta,
•    MARTINI VUKOJEVIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu – integrirani preddiplomski i diplomski studij Prava,
•    IVI ČOTRIĆ, Sveučilište u Zadru - diplomski sveučilišni studij Psihologije.

V.

Dodjeljuje se šest (6) stipendija studentima II. godine diplomskih sveučilišnih diplomskih studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, u akademskoj 2016/2017. godini i to:
•    KRŠEVANU LAPOV, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu- diplomski sveučilišni studij Grafička tehnologija - smjer: Tehničko-tehnološki, modul: Multimedij ,
•    MARIU BOGOJEVIĆ, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – diplomski sveučilišni studij Inteligentni transportni sustavi i logistika, smjer Logistika,
•    IVANU BERNARDU VUKAS, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu-diplomski sveučilišni studij Kineziologije,
•    ŠIMUNU PEŠIĆU, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu – integrirani preddiplomski i diplomski studij Prava,
•    STIPANU PEŠIĆU, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – diplomski studij Voćarstva,
•    JOSIPU ĆURKOVIĆ, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu-diplomski sveučilišni studij Kineziologije.

VI.


U akademskoj 2016/2017. godini visina studentskih stipendija pod točkama I. do V. ove Odluke iznosi 700,00 kuna mjesečno, a isplaćuje se za razdoblje od 01. listopada do 31. srpnja, počevši od 01. listopada  2016. godine.

VII.


Na temelju točke I. ove Odluke Grad Biograd na Moru će sa svim korisnicima – studentima sklopiti će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s dodjelom predmetne stipendije za vrijeme studijskog obrazovnog razdoblja.

VIII.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA