ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 2. izmjene i dopune UPU-a Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od jadranske ceste

Objavljeno: Ponedjeljak, 31. listopada 2016. 11:50

Više u prilogu...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA