JAVNI OGLAS

Objavljeno: Ponedjeljak, 31. listopada 2016. 15:21

Odlukom predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru od 10. listopada 2016., otvorena je zemljišna knjiga formirana u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Biograd na moru te se u istu može izvršiti uvid u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru, Stalna služba Biograd n/M, Ulica kralja Tomislava 2a, dok se u katastarske planove, popise i drugo može izvršiti uvid u prostorijama Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar, Odjela za katastar nekretnina Biograd n/M, Put Solina br. 7.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA