OBAVIJEST za studente - korisnike stipendija grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 17. listopada 2016. 09:08

KLASA:604-02/15-01/02
UR.BROJ:2198/16-03-16-1
Biograd na Moru, 17. listopada 2016. godine

 


OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU

(ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU)

 

Obavještavamo studente, korisnike stipendije Grada Biograda na Moru, da je sukladno Odluci o stipendiranju studenata i Ugovoru o korištenju stipendije  potrebno do 31. listopada 2016. godine dostaviti:

  • potvrdu o upisu u narednu godinu studija
  • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca)


Potvrde je nužno dostaviti kako biste ostvarili pravo na isplatu stipendije u akademskoj 2016/2017. godini.


NAPOMENA:

Dostava potrebnih potvrda odnosi se na studente korisnike potpisanih Ugovora o korištenju stipendije Grada Biograda na Moru za preddiplomski studij, integrirani studij i diplomski studij.

Dostava službene dokumentacije je u skladu s potpisanim Ugovorima (predlažemo studentima da se podsjete na odredbe potpisanih Ugovora )


Uvjerenja i potvrde dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 1 do 31.10.2016. godine. Dokumentaciju možete dostaviti  osobno ili poštom na navedenu adresu.

Ukoliko imate nejasnoće u vezi dostave dokumentacije, dodatna objašnjenja možete dobiti na brojeve telefona 023/383-150 (Nevenka Lukin, dipl. iur. – voditeljica Odsjeka).

GRAD BIOGRAD NA MORU

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA