OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi UPU zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat

Objavljeno: Srijeda, 01. lipnja 2022. 12:44

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi Urbanističkog plana uređenja
zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018, 6/2020, 4/2021), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 8. sjednici održanoj 13. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene (T2) i (T3) Kumenat. Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 3/2022.

Razlozi za izradu UPU-a:
1. Uređenje prostora ugostiteljsko - turističke namjene

KLASA: 350-02/19-03/02
URBROJ: 2198-16-03/1-22-7
Biograd na Moru, 31. svibnja 2022. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OSOBA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA